• Thứ Hai, 08/12/2008 16:40 (GMT+7)

  Giải pháp đào tạo trực tuyến iLMS

  Ngày 4/12/2008, tại ĐH Quốc Tế TP.HCM, công ty cổ phần Giải Pháp Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông Việt Nam (IES) đã giới thiệu giải pháp đào tạo trực tuyến iLMS.

  Ông Quân giới thiệu hiện trạng ứng dụng CNTT trong đào tạo và quản lý.
  iLMS được xây dựng trên nền tảng phần mềm thương mại Workplace Collaborative Learning của IBM. Công ty IES đã xây dựng lại hệ thống cho thích hợp với môi trường sử dụng tại Việt Nam cũng như Việt hóa và tích hợp thêm các phân hệ: đánh giá kỹ năng, đánh giá chất lượng học viên, phân hệ tạo bài kiểm tra và chấm điểm, phân hệ hội thảo qua web, công cụ mô phỏng và xuất bản các bài giảng theo chuẩn mô hình tham chiếu nội dung đối tượng có thể chia sẻ (Sharable Content Object Reference Model –SCORM)…

  Phần mềm này bao gồm 3 phân hệ chính: quản lý đào tạo và vận hành; hệ thống quản lý tài nguyên thông tin và đào tạo trực tuyến. Phần mềm này hỗ trợ tiếng Việt chuẩn Unicode trong việc tạo lập cấu trúc môn học và soạn thảo nội dung bài giảng…

  Đối tượng chính sử dụng phần mềm này là nhà quản lý giáo dục, giảng viên và sinh viên. Sinh viên có thể đăng ký môn học, theo dõi tiến trình học, thảo luận trực tuyến, xem tin tức và thông báo cũng như xem kết quả thi… Giảng viên có thể quản lý chương trình học, quản lý môn học, phát hành môn học, báo cáo… Các nhà quản lý có thể theo dõi toàn bộ các hoạt động giáo dục đào tạo trong trường: tài chính kế toán, quản lý nhân sự, quản lý đào tạo…    

  Theo ông Đoàn Hồng Quân, trưởng nhóm quản lý sản phẩm IES, CNTT đang được định hướng ứng dụng sâu rộng trong ngành giáo dục tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng và triển khai vẫn còn hạn chế và rời rạc. Một số công tác hàng ngày vẫn phải thực hiện thủ công và chậm, chưa có khả năng trao đổi, công bố dữ liệu cho giảng viên, sinh viên và phụ huynh. Trong khi đó, nhu cầu ngày càng cao trong việc ứng dụng CNTT một cách đồng bộ, công khai hóa và minh bạch trong thông tin quản lý, đào tạo và học tập… Giải pháp này là một giải pháp tổng thể cho các trường đào tạo, trường ĐH, CĐ, dạy nghề trong cả nước.

  Hồng Vinh


   

  ID: O0812_1