• Thứ Tư, 31/12/2008 10:53 (GMT+7)

  10 sự kiện CNTT-TT tiêu biểu do bộ TTTT công bố

  Trong số 10 sự kiện tiêu biểu năm 2008 do bộ TTTT công bố ngày 30/12/2008, chỉ có 2 sự kiện thuộc lĩnh vực CNTT.

  Mô hình vệ tinh VINASAT

  Hai sự kiện CNTT nằm trong top 10 sự kiện tiêu biểu năm 2008 do Bộ TTTT công bố là:

  1. Thủ Tướng Chính Phủ ban hành nghị định 97/2008/NĐ-CP về Internet
  2. Lần đầu tiên có đánh giá xếp hạng website các bộ, địa phương dựa trên số lượng truy cập và cung cấp dịch vụ công.

  Tám sự kiện còn lại lần lượt là:

  1. Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam đã được phóng thành công lên quỹ đạo trái đất vào ngày 19/4/2008 mở ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực thông tin liên lạc của Việt Nam
  2. Việc chia tách bưu chính với viễn thông được ghi dấu kể từ ngày 1/1/2008, tổng công ty Bưu Chính Việt Nam chính thức hoạt động
  3. Tăng cường kỷ cương trong hoạt động báo chí, xuất bản thể hiện qua việc bộ TTTT ban hành hàng loạt các quy chế quản lý báo chí, hoàn chỉnh luật Báo Chí Sửa Đổi để trình Quốc Hội năm 2009
  4. Phát triển dịch vụ viễn thông công ích với tổng số tiền 1.200 tỷ đồng được đầu tư
  5. Tính đến tháng 11/2008, có 13.700 trạm BTS được phát triển mới. Vì vậy, 2008 được coi là năm phát triển cao nhất số lượng trạm BTS giúp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông di động
  6. Quốc Hội thông qua luật Sửa Đổi Bổ Sung một số điều của luật Xuất Bản tại kỳ họp thứ 3 Quốc Hội khóa XII nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cho hoạt động xuất bản
  7. Cục Quản lý Phát Thanh, Truyền hình và Thông Tin Điện Tử, cục Thông Tin Đối Ngoại được thành lập và đi vào hoạt động góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ.
  8. Thống nhất một giá cước điện thoại nội hạt trên toàn quốc, xóa bỏ phân biệt đối xử giữa các vùng miền trong cả nước.

  Thu Nga ghi

  ID: O0812_1