• Thứ Sáu, 16/01/2009 08:55 (GMT+7)

  Sở KHCN tổng kết công tác năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009

  Ngày 14/1/2009, sở KHCN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2008 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

  Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài phát biểu tại hội nghị.
  Tham dự có phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, tiến sĩ Bùi Văn Quyền, vụ trưởng cơ quan đại diện của bộ KHCN tại TP.HCM và đại diện các viện, trung tâm, các đơn vị trực thuộc Sở.

  Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài cho biết, vai trò ngày càng  quan trọng của các hoạt động KHCN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội. Đồng thời, khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục ủng hộ những sáng tạo trong nghiên cứu KHCN cũng như đổi mới phương thức quản lý các hoạt động KHCN, cơ chế chính sách, đầu tư cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học nhằm phát huy tiềm năng của các nhà khoa học trong và ngoài nước, đội ngũ trí thức Việt kiều...

  Tiến sĩ, Phan Minh Tân, giám đốc sở KHCN cho biết, trong năm 2008, sở KHCN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý về KHCN trên địa bàn do bộ KHCN và UBND TP.HCM đã giao; đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND TP.HCM một số cơ chế, chính sách đăc thù nhằm thu hút và sử dụng tri thức KHCN trong và ngoài nước.

  Năm 2009, Sở sẽ tiếp tục đối mới cơ chế quản lý KHCN, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị; đầu tư nghiên cứu và 4 ngành trọng điểm (công nghệ sinh học, vật liệu mới, tự động hóa, CNTT); đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn và khoa học quản lý; phát triển tiềm lực KHCN; củng cố và mở rộng hợp tác, liên kết KHCN…

  Được biết, sở  KHCN có 10 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 trung tâm chuyển hoạt động sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định 115 của Chính Phủ. Năm 2008, Sở đã triển khai 275 đề tài, dự án nghiên cứu với tổng kinh phí 50,15 tỷ đồng. Tỷ lệ đặt hàng nghiên cứu là 34%, tỷ lệ ứng dụng sau nghiệm thu là 80%.

  Hồng Vinh

  ID: O0901_1