• Thứ Năm, 12/02/2009 15:14 (GMT+7)

  Công bố thông tin cổ phần hóa FPT Elead

  Ngày 9/2/2009, ban chỉ đạo cổ phần hóa trung tâm Máy Tính FPT Elead đã công bố thông tin cổ phần hóa và bán đấu giá 20% cổ phần lần đầu ra công chúng.
  Phó tổng giám đốc FPT Distribution, phó ban cổ phần hóa Elead, giám đốc FPT Elead – ông Nguyễn Vãn Lộc.

  “Trong vòng 2-4 tuần sau khi đăng công bố thông tin, công ty sẽ tiếp nhận đăng ký và tiến hành đấu giá”, phó tổng giám đốc FPT Distribution, phó ban cổ phần hóa Elead, giám đốc FPT Elead – ông Nguyễn Văn Lộc cho biết.

  Theo tờ trình phê duyệt phương án cổ phần hóa trung tâm Máy Tính Elead lên hội đồng quản trị FPT, FPT chỉ giữ 20% vốn, phần còn lại sẽ huy động từ CBNV công ty, các đối tác và bên ngoài, với các tỷ lệ: 25%, 35% và 20%.

  Khối lượng cổ phần đấu giá công khai của công ty lần đầu ra công chúng là 20%, nhỏ hơn 10 tỷ đồng, và sẽ thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là công ty cổ phần Chứng Khoán FPT. Dự kiến, giá cổ phiếu khởi điểm sẽ là 11.200 đồng/cổ phiếu.

  Đối với CBNV Elead, cổ phiếu ưu đãi sẽ được bán với giá bán bằng 80% đấu giá thành công bình quân nhưng không thấp hơn mệnh giá và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Với đối tác của công ty, cổ phiếu được bán theo giá ưu đãi với giá bán bằng 90% giá đấu giá thành công bình quân và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Các trường hợp đặc biệt có đề nghị chuyển nhượng thì HĐQT của công ty sẽ xem xét giải quyết.

  Theo hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đã được HĐQT FPT phê duyệt, kết quả xác định giá trị FPT Elead để cổ phần hóa tại thời điểm 31/10/2008 là 64.255.209.088 đồng. Trong đó, giá trị phần vốn chủ sở hữu (phần vốn đầu tư của công ty TNHH Phân Phối FPT) tại thời điểm cổ phần hóa là: 37.863.039.510 đồng. Dự kiến, toàn bộ số tiền thu được từ cổ phần hóa sẽ được chuyển về FPT Distribution để sử dụng theo quy chế tài chính của FPT Distribution.

  Theo FPT Distribution

  ID: O0902_1