• Thứ Năm, 02/04/2009 16:38 (GMT+7)

  Luật trong gia công XK PM cho thị trường EU

  Ngày 2 và 3/4/2009, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo “Những vấn đề pháp lý trong gia công xuất khẩu phần mềm cho thị trường EU”, do ITPC và CBI tổ chức.

  Tại hội thảo
  Hội thảo do UBND TP.HCM chỉ đạo trung tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với tổ chức Xúc Tiến Nhập Khẩu từ các quốc gia đang phát triển của Hà Lan (CBI) tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu.

  Tại hội thảo, CBI đã cung cấp  cho các doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam những thông tin quan trọng về quyền và trách nhiệm đối với gia công xuất khẩu phần mềm vào thị trường EU. Các vấn đề được đề cập như: Những quy định pháp luật trong hợp đồng gia công phần mềm với khách hàng EU; những vấn đề liên quan đến thương lượng hợp đồng; quy định ký kết và thực hiện hợp đồng; quy định cần tuân thủ trong hợp đồng gia công phần mềm (HIPAA, Sarbanes-Oxley, IAS, bảo mật…); những hướng dẫn để tránh tranh chấp trong hợp đồng…

  Ông Fits Mutsearts, luật sư của công ty Luật Banning (Hà Lan) cho các doanh nghiệp của Việt Nam biết, khi các doanh nghiệp gia công xuất khẩu phần mềm vào thị trường EU cần phải tìm hiểu hệ thống luật của từng quốc gia. Có quốc gia sử dụng 2 hệ thống luật: Dân Sự và Chung. Nhưng cũng có quốc gia chỉ sử dụng một luật Chung duy nhất. Nếu doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng ở 1 quốc gia có cả 2 luật thì hợp đồng có thể điều chỉnh được dựa trên mối quan hệ khách hàng của 2 bên. Đối với đất nước chỉ áp dụng một luật Chung duy nhất thì khi hợp đồng đã được ký mọi điều khoản mà 2 bên thể hiện trên hợp đồng đều phải được tuân thủ đúng.

  Ông Fits cũng đưa ra 3 bước để có được một hợp đồng:

  1. Giai đoạn thương thảo, thoả thuận
  2. Ký hợp đồng
  3. Thực hiện hợp đồng.

  Trong đó, ông Fits lưu ý: Khi thoả thuận hợp đồng, các doanh nghiệp cần thể hiện các cam kết rõ ràng, chi tiết và tỉ mỉ. Một hợp đồng chi tiết, cẩn thận luôn luôn có những định nghĩa. Đặc biệt, đối với lĩnh vực IT càng phải chặt chẽ trên hợp đồng, vì đặc thù là công nghệ thay đổi thường xuyên, nên các thuật ngữ cũng sẽ thay đổi theo, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến những tranh cãi… Và, trên hợp đồng các doanh nghiệp cũng thể hiện luôn khi có tranh chấp xảy ra sẽ chọn toà án và pháp luật nào giải quyết...

  Tại đây, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thương thảo hợp đồng với các đối tác nước ngoài, ở những đất nước mà họ chỉ áp dụng luật pháp của đất nước họ.

  Hải Thanh

  ID: O0904_1