Ngày 2/4/2009, tại Phan Thiết, NVIDIA đã tổ chức hội thảo, gặp gỡ các đối tác trên toàn cầu và giới thiệu những sản phẩm mới trong lĩnh vực phần cứng máy tính." /> Ngày 2/4/2009, tại Phan Thiết, NVIDIA đã tổ chức hội thảo, gặp gỡ các đối tác trên toàn cầu và giới thiệu những sản phẩm mới trong lĩnh vực phần cứng máy tính."/> Ngày 2/4/2009, tại Phan Thiết, NVIDIA đã tổ chức hội thảo, gặp gỡ các đối tác trên toàn cầu và giới thiệu những sản phẩm mới trong lĩnh vực phần cứng máy tính." />