• Thứ Hai, 11/05/2009 10:34 (GMT+7)

  Bảo Minh sử dụng BEST 08

  Ngày 8/5/2009, tại TP.HCM, tổng công ty cổ phần Bảo Minh công bố triển khai áp dụng phần mềm quản lý nghịêp vụ BEST 08 cho toàn bộ hệ thống trên toàn quốc.

   

  Ban lãnh đạo dự án BEST mừng dự án triển khai thành công.
  BEST (Baominh E-business Solution Transformation) là chương trình dự án phát triển CNTT nhằm phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh của Bảo Minh. Giai đoạn 1 của chương trình dự án được tiến hành từ tháng 2/2008 đến 9/2009 bao gồm việc khảo sát, hiện thực các yêu cầu bắt buộc về nghiệp vụ của hệ thống, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và triển khai áp dụng phần mềm quản lý nghịêp vụ cho 4 nhóm: bảo hiểm xe cơ giới, hàng hải, tài sản kỹ thuật và con người tại trụ sở chính và 59 công ty thành viên.

  Dự kiến, giai đoạn 2 được bắt đầu từ tháng 9/2009 đến hết năm 2010 sẽ giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ còn lại và phát triển các hệ thống thông tin phụ trợ khác phục vụ công tác quản trị của lãnh đạo.

  Ông Trần Vĩnh Đức, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Bảo Minh khẳng định: "Việc triển khai dự án phần mềm quản lý nghịêp vụ trong toàn hệ thống là bước căn bản khởi đầu cho việc đổi mới cung cách kinh doanh của Bảo Minh theo đường hướng chuyên nghịêp hóa. Sử dụng CNTT làm đòn bẩy để thúc đẩy việc kinh doanh và xây dựng lợi thế cạnh tranh giúp Bảo Minh tin tưởng sẽ tạo bước ngoặt mới trong hoạt động kinh doanh của mình".

  Ngoài ra, theo ông Đức, dự án phần mềm này cũng sẽ giúp Bảo Minh quản lý rủi ro tốt hơn, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ các quyết định quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh hịêu quả; hướng đến mục tiêu cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đồng nhất đến mọi khách hàng.

  Hồng Vinh

  ID: O0905_1