• Thứ Sáu, 29/05/2009 11:46 (GMT+7)

  Hội nghị trực tuyến về hạ tầng CNTT-TT

  Ngày 28/5/2009, hội nghị truyền hình trực tuyến: Phát triển hạ tầng CNTT-TT các bộ, ngành, UBND tỉnh/thành đã diễn ra tại 3 điểm: TP.Hà Nội, TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

  Đại diện bộ TTTT phía Nam , các sở TTTT phía Nam ở đầu cầu sở TTTT TP.HCM... 

  Bộ trưởng bộ TTTT Lê Doãn Hợp chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo 4 tỉnh thành phố và lãnh bộ Xây Dựng, bộ Công An và các sở TTTT các tỉnh thành trên cả nước tham dự hội nghị này… Mục tiêu của hội nghị là tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển cơ sở hạ tầng CNTT-TT, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tạo bước đột phá phát triển ngành nói riêng và nền kinh tế quốc gia nói chung.

  Hầu hết các đại biểu đều cho rằng, để có thể phát triển được các dịch vụ TTTT mọi nơi, mọi lúc thì việc phát triển mạng lưới, hạ tầng CNTT-TT đến mọi miền đất nước, kết nối băng thông rộng (cố định và di động) tới mọi người dân cần đi trước một bước. Trên cơ sở hạ tầng mạng lưới CNTT-TT, các dịch vụ ứng dụng như đào tạo từ xa, khám chữa bệnh từ xa, ngân hàng, tài chính… có thể triển khai một cách thông suốt. Người cung cấp dịch vụ và khách hàng có thể liên lạc với nhau ở bất cứ nơi đâu vào bất cứ lúc nào với dung lượng thông tin ngày càng cao và không giới hạn. Do đó, việc triển khai xây dựng các mạng lưới hạ tầng CNTT-TT mạng tính chất sống còn đối với sự phát triển xã hội mặc dù đòi hỏi một nguồn đầu tư lớn, đặc biệt là phát triển mạng lưới tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Với quyết tâm của các ngành, các cấp, các địa phương, viễn thông Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục tăng tốc phát triển để Việt Nam sớm trở thành một quốc gia mạnh về CNTT.

  Những thách thức

  Mặc dù CNTT là ngành kinh tế có cơ hội phát triển nhanh, mang lại lợi nhuận cao song với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp cùng đầu tư vào phát triển hạ tầng mạng viễn thông, ngành đã có không ít các vấn đề nảy sinh cần có sự quan tâm, chỉ đạo khắc phục và đòi hỏi hệ thống pháp luật đồng bộ để vận dụng đúng trong quản lý nhằm tạo điều kiện tăng cường đầu tư, phát triển nhanh mạnh hơn với ngành trong giai đoạn tới. Theo bộ TTTT, một số vấn đề cần có biện pháp triển khai ngay gồm:

  1/ Quy hoạch xây dựng đô thị phải bao gồm cả quy hoạch viễn thông. Hiện vẫn chưa có quy hoạch về các công trình viễn thông như nhà trạm, cột ăng ten, cáp ngầm… Vì vậy, khi tiến hành xây dựng hạ tầng mạng viễn thông, doanh nghiệp chưa tận dụng cơ sở hạ tầng dùng chung liên ngành với các công trình công cộng, điện lực, cấp thoát nước, giao thông… Trường hợp đã có cơ sở hạ tầng thì việc sử dụng chung giữa các ngành còn gặp nhiều khó khăn, chưa có thống nhất phối hợp. Việc ngầm hóa các mạng cáp thông tin, truyền hình tại các khu đô thị còn gặp nhiều khó khăn do chưa có các công trình ngầm hoặc đã có nhưng chưa có cơ chế sử dụng chung hoặc thuê mướn. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi triển khai xây dựng hạ tầng mạng. Ngoài ra, thủ tục cấp phép xây dựng đối với các công trình viễn thông như cột ăng ten (BTS) đối với thông tin di động, đào đường xây dựng cống bể cáp ngầm tại một số thành phố, khu đô thị chưa được ưu tiên đúng mức...

  2/ Phát triển hạ tầng mạng viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình đến vùng sâu, vùng xa. Hiện chưa có biện pháp đảm bảo đủ bù đắp chi phí đầu tư cho doanh nghiệp làm công tác này. Ngoài  ra, nội dung thông tin thiết thực cho nông dân, nông thôn, miền núi chưa nhiều dẫn đến nhu cầu sử dụng Internet tại các vùng sâu, vùng xa chưa cao. Thêm vào đó, việc triển khai các ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước chưa được các bộ, ngành, địa phương quan tâm đúng mức, mạng truyền dẫn còn đang được hoàn thiện. Chưa có cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư ra nước ngoài nhằm mở rộng thị trường, hoạt động trên phạm vi đa quốc gia.

  Trở thành cường quốc về CNTT...

  Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: "Viễn thông chúng ta có tiềm năng và triển vọng phát triển rất cao. Cần là phải giải quyết tốt các vấn đề, trong đó có vấn đề phát triển hạ tầng!"
  Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, Chính Phủ đã thảo luận và quyết định giao cho bộ TTTT triển khai xây dựng chiến lược tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT. Dự kiến, Bộ phải trình Chính Phủ vào quý 3/2009 và bắt đầu thực hiện từ năm 2010. Bộ TTTT đang xây dựng chiến lược này. Theo kế hoạch đến 2015, Việt Nam sẽ trở thành một trong 70 nước phát triển CNTT-TT hàng đầu thế giới. Tầm nhìn đến năm 2020, CNTT-TT làm nòng cốt để Việt Nam chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội sang nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. 

  Cụ thể, các mục tiêu gồm có:

  • Phát triển hạ tầng viễn thông và CNTT, đạt các chỉ tiêu về mức độ sử dụng dịch vụ tương đương với mức bình quân của các nước công nghiệp phát triển, đa dạng hoá loại hình dịch vụ, hình thành mạng tích hợp theo công nghệ thế hệ mới, băng thông rộng, dung lượng lớn, mọi lúc, mọi nơi với các thiết bị truy cập đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT-TT
  • Ứng dụng CNTT và truyền thông phổ biến trong quản lý nhà nước, tổ chức chính phủ điện tử sâu rộng trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  • Xây dựng công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, sản xuất nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, tính sáng tạo cao với phương châm đột phá là công nghệ nội dung số; kích cầu, ưu tiên thúc đẩy công nghiệp phần mềm, công nghiệp phần cứng
  • Chú trọng phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt trình độ nhóm các nước phát triển trong khu vực, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, đáp ứng nhu cầu quản lý, sản xuất dịch vụ và ứng dụng trong nước và bước đầu xuất khẩu quốc tế
  • Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, kích cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Hình thành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và CNTT có quy mô khu vực và quốc tế
  • Cung cấp các thiết bị thông tin về đến hầu hết các hộ gia đình và mọi công dân có nhu cầu, bao gồm việc đưa các thiết bị nghe, nhìn đến mỗi họ gia đình, mỗi công dân (điện thoại cố định, Internet, truyền hình, điện thoại di động đến mỗi người dân có nhu cầu).

  Bộ TTTT đã kiến nghị lên Thủ Tướng Chính Phủ một số nội dung:

  • Chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các địa phương tăng cường phối hợp thúc đẩy phát triển hạ tầng CNTT-TT trên phạm vi cả nước
  • UBND các địa phưong ban hành các quy hoạch công trình viễn thông gắn với các công trình công cộng khác, thống nhất thủ tục cấp phép xây dựng các công trình viễn thông…
  • Có quy chế rõ ràng trong việc tăng cường sử dụng mạng truyền dẫn số liệu chuyên dùng của Bưu Điện Trung Ương phục vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước
  • Bộ TTTT phối hợp với các bộ ngành liên quan ban hành các cơ chế, đề án để đảm bảo Nhà Nước và doanh nghiệp cùng đầu tư phát triển hạ tầng CNTT-TT đến các vùng sâu, vùng xa, vùng công ích; tăng cường công tác tuyên truyền về việc phát triển hạ tầng CNTT-TT , ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên ngành
  • Bộ TTTT ban hành quy định về việc sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông; kiến nghị Chính Phủ cho các cơ chế đặc thù để tăng cường việc đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp viễn thông. 

  Hiện, Việt Nam có 10 doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông, hơn 40 doanh nghiệp truyền hình cáp, hơn 60 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, hơn 60 các đài phát thanh truyền hình và hàng trăm doanh nghiệp cung cấp hạ tầng viễn thông thụ động, cung cấp nội dung thông tin.

  Hồng Vinh

  ID: O0905_1