• Thứ Sáu, 29/05/2009 17:19 (GMT+7)

  Chuẩn bị triển khai luật Công Nghệ Cao

  Ngày 11/6/2009, tại TP.HCM sẽ diễn ra hội thảo “Chuẩn bị triển khai luật CNC”, do ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao và sở Khoa Học và Công Nghệ TP.HCM tổ chức.

  Luật Công Nghệ Cao có hiệu lực bắt đầu từ 1/7/2009 và sẽ có những điều chỉnh đối với: các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao (CNC) tại Việt Nam.

  Theo ban tổ chức: mục tiêu của hội thảo là  tập hợp những ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan về thực tế tình hình triển khai của doanh nghiệp tại khu CNC TP.HCM, về các tiêu chí CNC quy định trong luật CNC, về kinh nghiệm áp dụng chính sách thúc đẩy CNC của các nước trong khu vực. Những đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở để bộ Khoa Học và Công Nghệ triển khai luật CNC cho các tỉnh thành phía Nam, đồng thời là tư liệu trong quá trình xây dựng xã hội trong nhận thức, cách làm CNC và xây dựng khu CNC phù hợp với điều kiện Việt Nam

  Hội thảo diễn ra cả ngày. Nội dung hội thảo buổi sáng gồm: kết quả và những vấn đề đặt ra trong thu hút đầu tư CNC tại TP.HCM; các tiêu chí doanh nghiệp CNC; tiêu chí thẩm định công nghệ đối với các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D), ươm tạo và đào tạo…

  Nội dung hội thảo buổi chiều là: kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động “R&D, đào tạo, ươm tạo” tại khu CNC; phát triển CNC từ năng lực nội sinh; thực tế triển khai và những vấn đề cần giải quyết đối với CNC tại viện, trường, khu CNC, doanh nghiệp…; phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong chiến lược phát triển CNC; vườn ươm và quỹ đầu tư - thực trạng phát triển và đề xuất…

  Quỳnh Anh

  ID: O0905_1