• Thứ Năm, 18/06/2009 10:54 (GMT+7)

  5 năm thực hiện chiến lược CNTT ngành TNMT

  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên môi trường (TNMT) đã được bộ TNMT tổ chức thành công tốt đẹp ngày 16/6/2009 ở TP. Vũng Tàu.

  Ngày 16/6/2009, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TNMT) đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Dự hội nghị có ông Trần Hồng Hà, phó bí thư Tỉnh Uỷ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Nguyễn Minh Hồng, thứ trưởng bộ TTTT, phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về CNTT; ông Nguyễn Văn Đức, thứ trưởng thường trực bộ TNMT, trưởng ban chỉ đạo chiến lược ứng dụng CNTT ngành TNMT cùng các vị lãnh đạo cơ quan chức năng của bộ TNMT, các sở TNMT và chuyên gia CNTT thuộc lĩnh vực TNMT.

  Bộ TNMT cho biết, sau 5 năm thực hiện chiến lược, bộ TNMT đã có những thay đổi về bối cảnh như sự ra đời của luật CNTT năm 2007; nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (nghị định 64); nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ TNMT (tăng cường chức năng quản lý tổng hợp về biển và hải đảo, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu); đồng thời thêm một số cơ quan chức năng mới như cục CNTT của bộ TNMT (theo quyết định số 955/QĐ-BTNMT ngày 8/5/2008) quản lý, chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT trong 7 lĩnh vực ngành TNMT. Mới nhất, ngày 18/5/2009, bộ TNMT đã có quyết định 913/QĐ-BTNMT điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục CNTT, thêm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chiến lược ở cấp trung ương và địa phương.

  Cả hội trường gần 500 đại biểu theo dõi hội nghị đến phút chót vào 13h trưa ngày 16/6/2009.
  Ngày 6/10/2004, Thủ Tướng Chính Phủ đã có quyết định 179/2004/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT ngành TNMT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu của chiến lược là tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước về TNMT phù hợp với chính phủ điện tử của Việt Nam; đổi mới thiết bị, công nghệ phục vụ công tác điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc từng bước sang thế hệ công nghệ số; cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TNMT đảm bảo quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí; ứng dụng và phát triển CNTT để giải các bài toán chuyên ngành.

  Sau 5 năm thực hiện chiến lược, bộ TNMT đã hoàn thành dự án xây dựng trạm thu ảnh vệ tinh quốc gia, trạm xử lý ảnh và phát triển ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát TNMT bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Pháp; đang thực hiện dự án xây dựng hệ thống trạm GPS cố định tại Việt Nam; tiếp tục nâng cấp trang thiết bị quan trắc tự động tại các trạm khí tượng, thuỷ văn, hải văn; xây dựng, quản lý, khai thác, cập nhật CSDL quốc gia về TNMT như đang thực hiện dự án thư viện điện tử ngành TNMT, xây dựng thư viện trên mạng cho các tài liệu, thông tin của các đơn vị trực thuộc, xây dựng CSDL tích hợp về TNMT quốc gia, hệ thống hoá CSDL biển quốc gia, CSDL nền thông tin địa lý quốc gia và CSDL đo đạc, bản đồ; đang xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn và địa danh các yếu tố kinh tế xã hội, CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước, CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1:2.000 và 1: 5.000 cho các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm...

  Bộ TNMT đã xây dựng mạng cục bộ và có bộ phận chuyên trách quản trị hệ thống tại tất cả các đơn vị. Cơ quan Bộ và cơ quan đại diện phía Nam kết nối với nhau và các cơ quan thuộc Chính Phủ, các UBND tỉnh thành thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà Nước; hiện đang tiến hành lập dự án mạng thông tin ngành, hình thành hạ tầng kỹ thuật cơ bản, dự kiến thực hiện trong các năm 2010 - 2013. Bộ cũng ứng dụng và phát triển CNTT giải quyết các bài toán đặc thù ngành; tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước như thiết lập trang tin điện tử, thư điện tử, giao lưu trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính “một cửa”, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, đào tạo viên chức CNTT đủ số lượng và chất lượng. Bộ chủ trương hướng về cơ sở trong hỗ trợ các địa phương thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT ngành (đầu tư trang thiết bị, công nghệ cho các trung tâm CNTT thuộc các sở TNMT).

  Thứ trưởng thường trực bộ TNMT Nguyễn Văn Ðức.
  Bộ TNMT cũng cho biết những tồn tại cần khắc phục như chưa xây dựng được một kế hoạch thống nhất, cụ thể, chi tiết nên chưa đồng bộ trong triển khai các ứng dụng CNTT; sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị chưa đầy đủ, kịp thời; hạ tầng CNTT chưa ổn định và nguồn nhân lực CNTT của ngành còn rất thiếu; việc nghiên cứu, ứng dụng các văn bản hướng dẫn về quản lý, ứng dụng các tiêu chuẩn về CNTT còn nhiều hạn chế; các trung tâm CNTT thuộc sở TNMT các tỉnh mới chủ yếu tập trung ứng dụng CNTT cho công tác quản lý đất đai mà chưa quan tâm ứng dụng cho những lĩnh vực TNMT khác; kinh phí cho ứng dụng CNTT chưa đáp ứng nhu cầu; chưa xây dựng được các chuẩn về cơ sở hạ tầng, chuẩn dữ liệu chuyên ngành, định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng các ứng dụng; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; việc triển khai ứng dụng CNTT trên diện rộng trong ngành còn nhiều hạn chế…

  “Chỉ có quyết tâm chưa đủ, phải có kế hoạch, dự án cụ thể mới thực hiện thành công chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT…”, ông Nguyễn Văn Đức nói trong phát biểu tổng kết hội nghị. Ông Đức cho biết, bộ TNMT đã nhấn mạnh là từ nay đến năm 2015 - 2020 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện chiến lược với các nhiệm vụ cụ thể. Đó là, hoàn thiện chiến lược theo cơ cấu, tổ chức mới của Bộ; thực hiện ứng dụng CNTT trong ngành theo đúng kế hoạch của Chính Phủ; Bộ phê duyệt và thực hiện lộ trình chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong toàn ngành; xây dựng và hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin ngành; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách trong công tác ứng dụng CNTT và phát triển nguồn nhân lực CNTT; xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật cho việc ứng dụng CNTT ngành; hoàn thiện các chuẩn về hạ tầng thông tin và trao đổi dữ liệu…; từng bước công khai hoá thông tin TNMT theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt chính phủ điện tử trong mọi lĩnh vực công tác của ngành…

  Nguyễn Như Dũng

  ID: O0906_1