• Thứ Sáu, 26/06/2009 15:40 (GMT+7)

  Thành lập CLB Các Nhà Khoa Học Trẻ TP.HCM

  Ngày 25/6/2009, Thành Đoàn và sở KHCN TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ (CLB) Các Nhà Khoa Học Trẻ TP.HCM – HYSA.

  Các thành viên đầu tiên của HYSA.
  Mục đích của CLB Các Nhà Khoa Học Trẻ TP.HCM là tập hợp, khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM và đất nước, cũng như cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 25 – hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

  Theo nghị quyết thành lập, hội liên hiệp Thanh Niên TP.HCM là cơ quan chủ quản CLB. Trong đó, trung tâm Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Trẻ Thành Đoàn là cơ quan điều hành và trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của CLB. Đối tượng tham gia thành viên là các cán bộ trẻ thuộc các trường ĐH, CĐ, chuyên viên các viện, trung tâm nghiên cứu, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài, cũng như các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ… đã và đang tham gia nghiên cứu đề tài/công trình khoa học. Độ tuổi giới hạn tham gia CLB là dưới 40.

  Sau khi thành lập, chức năng chính của CLB sẽ là tổ chức đại diện cho các nhà khoa học trẻ TP.HCM, hỗ trợ họ trong việc phát triển năng lực cũng như tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học. Đồng thời, CLB cũng sẽ hoạt động như một cầu nối thông tin giữa các thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà Nước, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, cũng như giữa các thành viên CLB với nhau. Ngoài ra, thông qua việc gia nhập CLB, các hội viên sẽ được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về mặt khoa học trước pháp luật và công luận.

  Cũng trong buổi lễ công bố quyết định thành lập này, sở KHCN TP.HCM đã tiến hành chuyển giao một số đề tài nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ trực thuộc chương trình “Vườn Ươm Sáng Tạo Khoa Học và Công Nghệ Trẻ TP.HCM” sang cho trung tâm Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Trẻ Thành Đoàn. Các đề tài này sẽ được tiếp tục nghiên cứu phát triển bởi HYSA, và trực thuộc quản lý trực tiếp của sở KH&CN TP.HCM.

  Quang Hải

  ID: O0906_1