• Thứ Năm, 09/07/2009 17:32 (GMT+7)

  Trung tâm Thông tin Bộ Ngoại giao hợp tác với Microsoft Việt Nam

  Ngày 9/7/2009, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Microsoft Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ Hợp tác phát triển CNTT.

  2 bên ký kết hợp tác để xúc tiến phát triển ứng dụng CNTT phục vụ công tác của Bộ Ngoại giao, đảm bảo tuân thủ Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam và các cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam về Bản quyền tác giả và Bản quyền phần mềm.

  Ông Ngô Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Bộ Ngoại giao nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào công tác của Bộ. Chỉ thị số 879/2009/CT-BNG của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành Ngoại giao đã nêu rõ “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành Ngoại giao là yêu cầu bức thiết của tiến trình tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đặt công tác ứng dụng CNTT là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn ngành””. 

  Công ty Microsoft Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Ngoại giao tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng CNTT của Bộ, từ đó đưa ra những tư vấn và hỗ trợ cho Bộ Ngoại giao trong việc thiết kế, xây dựng khung kiến trúc chuẩn CNTT và một lộ trình phát triển ứng dụng CNTT cho giai đoạn từ nay đến năm 2015. Bên cạnh đó, công ty Microsoft Việt Nam sẽ tài trợ các khóa đào tạo cho cán bộ chuyên trách CNTT của Bộ Ngoại giao về các giải pháp công nghệ tiên tiến của Microsoft nhằm tăng cường năng lực, đảm bảo đáp ứng với công việc thực tế theo lộ trình phát triển CNTT của Bộ. Việc đào tạo này sẽ được thực hiện tại các trung tâm đào tạo có uy tín trong hệ thống đối tác của Microsoft Việt Nam.

  Trung tâm Thông tin - Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ hợp tác với Microsoft Việt Nam trong việc tuân thủ và thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ và Quyền Tác giả, mà cụ thể là các quy định pháp luật về Bản quyền Phần mềm của Việt Nam. Theo đó, từ nay đến năm 2010, Bộ Ngoại giao sẽ trang bị bản quyền cho các phần mềm Microsoft hiện đang sử dụng tại Bộ Ngoại giao, tiến hành tối ưu hóa cơ sở hạng tầng và ứng dụng các giải pháp CNNT tiên tiến theo lộ trình đề ra.

  Ông Christophe Desriac, Tổng Giám đốc điều hành Microsoft Việt Nam nói: “Microsoft Việt Nam sẽ tiến hành triển khai các thoả thuậnt đã thống nhất giữa 2 bên theo đúng lộ trình đề ra. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để triển khai giải pháp CNTT của Microsoft tại các bộ ngành khác ở Việt Nam trong thời gian tới”.

  NND (theo TTTT Bộ Ngoại giao và Microsoft Việt Nam)

  ID: O0907_1