Dù sẽ vắng mặt ở mùa phát hành game sôi động cuối năm nay nhưng BioShock 2 vẫn giữ được sức hút với những thông tin mới về trò chơi." /> Dù sẽ vắng mặt ở mùa phát hành game sôi động cuối năm nay nhưng BioShock 2 vẫn giữ được sức hút với những thông tin mới về trò chơi."/> Dù sẽ vắng mặt ở mùa phát hành game sôi động cuối năm nay nhưng BioShock 2 vẫn giữ được sức hút với những thông tin mới về trò chơi." />