Edge of Reality sẽ phối hợp với The Sims Studio thực hiện các phiên bản The Sims 3 cho 2 hệ máy PS3 và Xbox 360." /> Edge of Reality sẽ phối hợp với The Sims Studio thực hiện các phiên bản The Sims 3 cho 2 hệ máy PS3 và Xbox 360."/> Edge of Reality sẽ phối hợp với The Sims Studio thực hiện các phiên bản The Sims 3 cho 2 hệ máy PS3 và Xbox 360." />