Ngày 19/8/2009, DECO đã tổ chức Hội nghị khách hàng dành cho trò chơi Cổ Long Online tại nhà thi đấu Nguyễn Du (Q1, TP.HCM). " /> Ngày 19/8/2009, DECO đã tổ chức Hội nghị khách hàng dành cho trò chơi Cổ Long Online tại nhà thi đấu Nguyễn Du (Q1, TP.HCM). "/> Ngày 19/8/2009, DECO đã tổ chức Hội nghị khách hàng dành cho trò chơi Cổ Long Online tại nhà thi đấu Nguyễn Du (Q1, TP.HCM). " />