• Thứ Sáu, 28/08/2009 14:33 (GMT+7)

  Bộ Tài chính và VNPT hợp tác về áp dụng chữ ký số

  Ngày 28/8/2009, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và VNPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về áp dụng chữ ký số cho các dịch vụ hành chính công điện tử.

  Bộ Tài chính và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ đầu tư và hợp tác lâu dài trong các hoạt động thiết lập, cung cấp, sử dụng hạ tầng chứng thực chữ ký số công cộng và thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trong các dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính; đồng thời hợp tác, hỗ trợ triển khai thành công Dự án thí điểm “Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet” và áp dụng chữ ký số vào các thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn 2009-2010.

   

  Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, triển khai, vận hành các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ theo hướng sử dụng Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng. Mục tiêu, trong năm 2009 - 2010, triển khai áp dụng chữ ký số cho ít nhất 2 dịch vụ hành chính công điện tử của ngành Tài chính là Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) và Thủ tục Hải quan điện tử.

   

  Bộ Tài chính sẽ sử dụng Hệ thống Chứng thực chữ ký số của VNPT để phục vụ cho giai đoạn thí điểm iHTKK từ tháng 8/2009 đến hết tháng 12/2009 và sử dụng Dịch vụ Chứng thực chữ ký số của VNPT cho các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính sau khi VNPT được cấp giấy phép chính thức cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng.

   

  Cùng với đó, Bộ sẽ hỗ trợ, hợp tác với VNPT trong việc xây dựng quy trình cấp Chứng thư số cho người nộp thuế tham gia sử dụng các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính, trước mắt là cho dự án iHTKK, tạo thuận lợi và khuyến khích người nộp thuế tham gia sử dụng iHTKK và các dịch vụ hành chính công điện tử khác của Bộ Tài chính.

   

  VNPT cũng sẽ hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về tích hợp chữ ký số vào ứng dụng trong các dự án áp dụng chữ ký số đối với các dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính. Hai bên sẽ cùng phối hợp trong các hoạt động truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của chữ ký số cho các đối tượng tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử của Bộ Tài chính.

   

  Đức Minh

  ID: O0908_1