Operation Flashpoint: Dragon Rising là một trong số ít những tựa game hành động nhóm xuất sắc hiện nay sẽ ra mắt vào tháng 10/2009." /> Operation Flashpoint: Dragon Rising là một trong số ít những tựa game hành động nhóm xuất sắc hiện nay sẽ ra mắt vào tháng 10/2009."/> Operation Flashpoint: Dragon Rising là một trong số ít những tựa game hành động nhóm xuất sắc hiện nay sẽ ra mắt vào tháng 10/2009." />