• Thứ Hai, 07/09/2009 08:41 (GMT+7)

  Nhanh chóng đưa CNTT vào quản lý môi trường tại TP.HCM

  Ngày 4/9/2009, Sở KHCN đã giám định đề tài “Xây dựng Công nghệ Tin học trợ giúp quản lý môi trường tại TP.HCM” và triển khai thí điểm tại Q.Thủ Đức và Q.12.

  TSKH. Bùi Tá Long mong muốn "nhanh chóng triển khai hệ thống D-ENVIM vào thực tế".
  Đề tài dựa trên nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng CNTT trong quản lý môi trường (QLMT) cấp quận huyện trên địa bàn TP.HCM; tập trung làm rõ mô hình triển khai cho cấp quận huyện; xây dựng lược đồ các dòng thông tin liên quan tới QLMT cấp quận huyện; nghiên cứu các đặc điểm của quá trình đưa ra các quyết định…

  Đề tài được triển khai trên website với hệ thống D-ENVIM (http://www.envim.com.vn), bao gồm các phân hệ: quản trị người dùng, quản lý danh mục, quản lý văn bản pháp luật, quản lý cơ sở sản xuất, quản lý tài nguyên nước, quản lý giấy phép, quản lý khiếu nại và các loại báo cáo…

  Chủ nhiệm đề tài TSKH. Bùi Tá Long cho biết, hiện nay, vấn đề ứng dụng CNTT trong công tác QLMT cấp quận huyện tại các thành phố lớn như TP.HCM vẫn chưa được quan tâm đúng mức, đa phần còn rời rạc. Do đó, cần có một công cụ QLMT, công khai thông tin về môi trường để nâng cao ý thức người dân, cộng đồng và giáo dục lớp trẻ... Trong quá trình thực hiện, đội dự án đã chọn Q.Thủ Đức và Q.12 vì là các quận vùng ven của TP.HCM có nhiều khó khăn, tiếp cận CNTT chậm hơn so với các quận huyện khác của TP.HCM.

  Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài là xây dựng mô hình tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường cấp quận huyện thành hệ thống QLMT toàn TP.HCM, tích hợp hệ thống thông tin QLMT cấp quận huyện D-ENVIM với các hệ thống thông tin khác đã được xây dựng; nghiên cứu giao diện thân thiện người dùng…

  TS. Dương Anh Đức.
  Đội dự án cũng đã đề xuất sớm ban hành văn bản pháp lý giúp triển khai nhanh hệ thống D-ENVIM vào thực tế. Để có thể tiếp nhận và khai thác D-ENVIM hiệu quả, cần gấp rút đào tạo nguồn nhân lực. Phòng QLMT làm đầu mối mở rộng và phát triển ứng dụng D-ENVIM phục vụ cho công tác QLMT cấp TP.HCM trên cơ sở kết nối mạng với các Phòng Tài nguyên Môi trường cấp quận huyện.

  Đại diện cho Hội đồng Phản biện, TS Dương Anh Đức kết luận, đề tài cơ bản đáp ứng được các chức năng QLMT hiện nay của TP.HCM. Tuy nhiên, sơ đồ luồng di chuyển thông tin chưa chi tiết; một số tiếu chuẩn, văn bản, nghị định mới chưa được cập nhật. Ngoài ra, mảng tài nguyên môi trường rất rộng nên không chỉ đơn thuần quản lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Do đó, cần mở rộng thêm nhiều chức năng quản lý khác và cần có tính mở để phát triển cho các nhu cầu quản lý trong tương lai…

  Hồng Vinh

  ID: O0909_1