Setter of Catan (SoC) là trò chơi trên bàn (board game) được phát hành lần đầu tiên ở Đức vào năm 1995 và đã bán hơn 15 triệu bản.

" /> Setter of Catan (SoC) là trò chơi trên bàn (board game) được phát hành lần đầu tiên ở Đức vào năm 1995 và đã bán hơn 15 triệu bản.

"/> Setter of Catan (SoC) là trò chơi trên bàn (board game) được phát hành lần đầu tiên ở Đức vào năm 1995 và đã bán hơn 15 triệu bản.

" />