Vào ngày 29/12/2009, khi mua đĩa Blu-ray của phim khoa học giả tưởng District 9 bạn sẽ có thể chơi thử God of War trên cùng đĩa.

" /> Vào ngày 29/12/2009, khi mua đĩa Blu-ray của phim khoa học giả tưởng District 9 bạn sẽ có thể chơi thử God of War trên cùng đĩa.

"/> Vào ngày 29/12/2009, khi mua đĩa Blu-ray của phim khoa học giả tưởng District 9 bạn sẽ có thể chơi thử God of War trên cùng đĩa.

" />