• Chủ Nhật, 01/11/2009 15:25 (GMT+7)

  Lịch trình và các bảng đấu e-Sports AIG 3

  Các thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn muốn đến nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội theo dõi các trận đấu e-Sports đỉnh cao của AIG 3.

  Dưới đây là danh sách các quốc gia chia theo bảng đấu. Đính kèm là lịch trình thi đấu của 6 môn e-Sports AIG 3. Bạn đọc cũng có thể tham khảo website chính thức của e-Sports AIG 3 tại http://www.vaigoc2009.com/tabid/720/language/en-US/Default.aspx.

   

  Sáng 1/11/2009, tuyển DotA Việt Nam đã đánh bại đội DotA Uzbekistan.

   

  FIFA SOCCER 09

   

  Vòng 1

  Vòng 2

  Vòng 3

  Nhóm A

  Iran (12) - Mon (25)

  Ira (12) - Kor (16)

  Ira (12) - Bar (2)

  Kor (16) - Bar (2)

  Mon (25) - Bar (2)

  Mon (25) - Kor (16)

  Nhóm B

  Chi (5) - Uze(38)

  Chi (5) - Vie (58)

  Chi (5) - Kor (17)

  Vie (58) - Kor (17)

  Uze (38) - Kor (17)

  Uze (38) - Vie (58)

  Nhóm C

  Chi (4) - Ind (8)

  Chi (4) - Qua (35)

  Chi (4) - Ira (13)

  Qua (35) - Ira (13)

  Ind (8) - Ira (13)

  Ind(8) - Qua (35)

  Nhóm D

  Ind (7) - Qua (36)

  Ind (7) – Bar (1)

  Ind (7) - Vie (59)

  Bar (1) - Vietnam (59)

  Qua (36) - Vie (59)

  Qua (36) – Bar(1)

   

  NBA Live

  [Chi] Zhang Hua Jun - [Ira] Ghorbanifar

  [Ira] Ghorbanifar - [Ira] Homaeeghar

  [Chi] Zhang Hua Jun- [Qua] Almeghaiseeb

  [Qua] Almeghaiseeb - [Ira] Homaeeghar

  [Chi] Zhang Hua Jun- [Ira] Homaeeghar

  [Ira] Ghorbanifar  - [Qua] Almeghaiseeb

   

  Starcraft: Brood War

  Nhóm A

  [Chi] He XueBin - [Kor] Jung Myung – Hun

  [Chi] He XueBin - [Qua] Al Romaihi Mohammed

  [Kor] Jung Myung-Hun - [Qua] Al Romaihi Mohammed

  Nhóm B

  [Qua] Al Naama Mohamed - [Ind] Tomar Kabir SingH

  [Chi] Yang Zheng - [Kor] Lee young Ho

  [Chi] Yang Zheng - [Qua] Al Naama Mohamed

  [Kor] Lee young Ho - [Ind] Toma Kabir SingH

  [Kor] Lee young Ho - [Qua] Al Naama Mohamed

  [Chi] Yang Zheng - [Ind] Toma Kabir SingH

   

   

  Need For Speed: Most Wanted 

   

  Vòng 1

  Vòng 2

  Nhóm A

  [Ind] Tomar KabirSingh - [Vie] Nguyen Le Van

  [Qua] Alromaihi Mohammed - [Uze] Abdullayev Sardorbek

  [Ira] Nazarimehdi - [Uze] Abdullayev Sardorbek

  [Ind] Tomar Kabirsingh - [Ira] Nazarmehdi

  Nhóm B

  [Ind] Hooda Vedant - [Vie] Nguyen Le Minh

  [Chi] Hexuebin - [Uze] Shamuzafarov Domiyor

  [Ira] Hedayatisevednaeim - [Uze] Shamuzafarov Domiyor

  [Ind] Hooda Vedant - [Ira] Hedayatisevednaeim

   

  Round 3

  Round 4

  Nhóm A

  [Vie] Nguyen Le Van - [Ira] Nazarmehdi

  [Uze] Abdullayev Sardarbeh - [Ind] Tomar Kabirsingh

  [Qua] Alromaihi Mohammed - [Ind] Tomar Kabirsingh

  [Vie] Nguyen Le Van - [Qua] Alromaihi Mohammed

  Nhóm B

  [Vie] Nguyen Le Minh - [Ira] Hedayatisevednaeim

  [Uze] Shamuzafarov Don - [Ind] Hooda Vedant

  [Chi] Hexuebin - [Ind] hooda Vedaant

  [Vie] Nguyen Le Minh - [Chi] Hexuebin

   

  Round 5

   

  Nhóm A

  [Vie] Nguyen Le Van - [Uze] Abdullayev Sardorbek

   

  [Ira] Nazarimehdi - [Qua] Alromaihi Mohammed

   

  Nhóm B

  [Vie] Nguyen Le Minh - [Uze] Shamuzafarov Domiyor

   

  [Ira] Hedayatisevednaeim - [Chi] Hexuebin

   

   

  Counterstrike 1.6

  Vòng 1

  Vòng 2

  Vòng 3

  Vòng 4

  Vòng 5

  [Vie] - [Ira]

  [Vie] - [Mon]

  [Ira] - [Mon]

  [Kor] - [Ira]

  [Ira] - [Uze]

  [Kor]- [Mon]

  [Kor] - [Uze]

  [Vie] - [Uze]

  [Mon] - [Uze]

  [Vie] - [Kor]

   

  DotA

  Vòng 1

  Vòng 2

  Vòng 3

  [Vie] - [Uze]

  [Uze] - [Mon]

  [Vie] - [Mon]

  Nguồn: Ban tổ chức AIG 3

  ID: O0911_1