Electronic Arts công bố Command & Conquer 4: Tiberian Twilight sẽ ra mắt vào ngày 16/3/2010 ở Bắc Mỹ và sau đó 3 ngày ở châu Âu. " /> Electronic Arts công bố Command & Conquer 4: Tiberian Twilight sẽ ra mắt vào ngày 16/3/2010 ở Bắc Mỹ và sau đó 3 ngày ở châu Âu. "/> Electronic Arts công bố Command & Conquer 4: Tiberian Twilight sẽ ra mắt vào ngày 16/3/2010 ở Bắc Mỹ và sau đó 3 ngày ở châu Âu. " />