Ubisoft thông báo phiên bản đặc biệt Limited Collector’s Edition của trò chơi Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction sẽ được bán vào ngày 26/2/2010." /> Ubisoft thông báo phiên bản đặc biệt Limited Collector’s Edition của trò chơi Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction sẽ được bán vào ngày 26/2/2010."/> Ubisoft thông báo phiên bản đặc biệt Limited Collector’s Edition của trò chơi Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction sẽ được bán vào ngày 26/2/2010." />