• Thứ Sáu, 19/03/2010 15:56 (GMT+7)

  Khai trương văn phòng phát triển kinh tế Ninh Thuận

  DNH
  Ngày 19/3/2010, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khai trương Văn phòng phát triển kinh tế (Economic Development Office, viết tắt EDO) trụ sở tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

  Hình minh hoạ: Nho Ninh Thuận, sản vật nổi tiếng của Ninh Thuận.
  EDO được thành lập theo Quyết định số 207/2010/QĐ-UBND ngày 8/3/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận và ngày 17/3/2010 UBND Tỉnh cũng ban hành Quyết định số 290/2010/QĐ-UBND quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại EDO.

  EDO có 3 chức năng chính:

  1. Tham mưu công tác xúc tiến đầu tư các thành phần kinh tế (đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài), vận động các nguồn vốn tài trợ phát triển (OFA, NGO)
  2. Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư từ khâu đầu đến khâu cuối để triển khai dự án theo mô hình “một cửa liên thông”
  3. Hỗ trợ các nhà đầu tư, các nhà tài trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

  Với nhiệm vụ tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả của nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển tại Ninh Thuận, EDO nhằm đạt 4 mục tiêu:

  1. Tăng cường mối quan tâm của nhà đầu tư và đối tác phát triển đối với Ninh Thuận;
  2. Đơn giản hóa và xúc tiến hoạt động đầu tư cho các nhà đầu tư và đối tác phát triển;
  3. Đề xuất và đấu tranh cải thiện môi trường hành chính và kinh doanh;
  4. Cải thiện năng lực thực hiện của các cơ quan của tỉnh Ninh Thuận.

  EDO Ninh Thuận là mô hình tổ chức mới được xây dựng trên cơ sở mô hình của Singapore và ý tưởng tư vấn của Tập đoàn Monitor. EDO là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở KHĐT tỉnh Ninh Thuận và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Trụ sở làm việc của EDO đặt tại Đường 16 Tháng Tư, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, email edo@ninhthuan.gov.vn.