• Thứ Năm, 25/03/2010 14:37 (GMT+7)
  Banking Vietnam 2010:

  Tìm giải pháp cho giao dịch không dùng tiền mặt

  Trần Đức
  TGVT phỏng vấn ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng.

   

  Bài phỏng vấn được thực hiện nhân sự kiện Banking Vietnam 2010, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2010 tại Hà Nội.
   
  TGVT: Xin ông cho biết khái quát định hướng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn mới?
   
  Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước.
  Ông Lê Mạnh Hùng:
  Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng, an toàn hệ thống, phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập quốc tế, một số định hướng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng Việt Nam tập trung vào 4 vấn đề trong tâm: (1) - Từng bước chuẩn hoá và phát triển hạ tầng CNTT theo hướng đồng bộ, hiện đại. (2) - Sử dụng hiệu quả hạ tầng CNTT-TT sẵn có, ứng dụng nhanh công nghệ mới để đa dạng hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác quản trị, điều hành của ngân hàng, cắt giảm chi phí, mở rộng địa bàn phục vụ và hướng tiện ích về cộng đồng, toàn xã hội. (3) - Đổi mới đồng bộ các nghiệp vụ theo thông lệ quốc tế. (4) - Phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.
   
  Banking Vietnam 2010 hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm này ra sao, thưa ông ?
   
  Với vai trò cầu nối giữa các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng và xã hội, diễn đàn Banking Vietnam 2010 sẽ tạo điều kiện để các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, kỹ thuật viên đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ - ngân hàng và CNTT-TT trong nước và quốc tế có điều gặp gỡ, chia sẻ thông tin khoa học. Đây cũng là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề chuyên ngành phải giải quyết trong thực tiễn, các vấn đề xã hội quan tâm. Đồng thời, thông qua diễn đàn này, những thông điệp, định hướng phát triển công nghệ ngân hàng Việt Nam, xu thế phát triển CNTT-TT và công nghệ ngân hàng trên thế giới cũng sẽ cung cấp thông tin cho các ngân hàng Việt Nam, các nhà cung cấp giải pháp rõ hơn về chiến lược đổi mới, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.
   
  Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Lĩnh vực CNTT ngân hàng sẽ cụ thể hoá chỉ thị này như thế nào ?
   
  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành ngân hàng đang tập trung nhiều nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2010:
  • Phát triển và mở rộng thanh toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Hạ tầng công nghệ, cơ sở pháp lý và tâm lý thói quen... Trong đó, yếu tố hạ tầng công nghệ giữ vai trò quan trọng. Trước mắt cần khai thác tốt hạ tầng công nghệ hiện có, đẩy nhanh việc ứng dụng một số thành tựu CNTT-TT mới và khai thác có hiệu quả Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức được hưởng dịch vụ thanh toán gần như tức thời trên toàn lãnh thổ Việt Nam với dịch vụ thuận tiện và chi phí rẻ
  • Các tổ chức tín dụng sẽ tập trung phát triển hạ tầng CNTT ngân hàng, phát triển các kênh dịch vụ ngân hàng hiện đại như: Mobile-banking, Internet-banking, thẻ ATM, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tăng cường bảo đảm an ninh, quản lý rủi ro công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống, an toàn tài sản của khách hàng và của ngân hàng
  • Về mặt nhà nước, sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ mới. Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, dịch vụ để chuẩn hoá dịch vụ, hỗ trợ kết nối các thiết bị đầu cuối như ATM, POS (Point of Sales hoặc Point of Service: được hiểu là hệ thống máy móc phần cứng và phần mềm trang bị hỗ trợ cho việc thực hiện các giao dịch mua bán lẻ như quầy tính tiền siêu thị, nhà hàng, khách sạn...) và các thiết bị thông tin di động thông qua trung tâm chuyển mạch 
  • Nhà nước ưu tiên mở rộng mạng lưới các máy POS online và offline để mở rộng dịch vụ, mạng lưới chấp nhận thẻ và giảm giá thành. Phát triển các loại hình dịch vụ thanh toán mới dựa trên công nghệ truyền thông thế hệ mới 3G 
  • Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về tiện ích của sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đến đông đảo công chúng trong toàn xã hội, kết hợp với các đòn bẩy kinh tế, hành chính để từng bước thu hút và hình thành thói quen mới thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư...