• Thứ Tư, 11/08/2010 08:49 (GMT+7)

  Khai mạc Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam

  Bích Ty
  Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc sáng ngày 10/8/2010. Đại hội họp nội bộ vào ngày 10-11/8 và họp công khai vào ngày 12/8/2010, tại Hà Nội.

  Các Đại biểu bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành khóa IX tại Đại hội nội bộ (ảnh cập nhật chiều 11/8)
  So với năm 2001, số lượng báo chí và đội ngũ những người làm báo hiện nay tăng từ 1,3 -1,5 lần. Đến tháng 12/2009, cả nước có 706 cơ quan báo chí in (178 báo in, 528 tạp chí); 1 hãng thông tấn quốc gia, 2 đài phát thanh, truyền hình quốc gia, 1 đài truyền hình của ngành, 64 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, trên 600 đài cấp huyện, hàng ngàn trạm truyền thanh cấp xã; 37 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo chí, hàng ngàn trang thông tin điện tử.

  Cả nước có hơn 17.000 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ  nhà báo. Báo chí cách mạng Việt Nam hiện có mái nhà chung là  Hội Nhà Báo Việt Nam (HNB VN). HNB VN được thành lập năm 1950, là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của công chúng.

  Theo báo cáo của HNB VN, trong 5 năm 2005-2010, báo chí cả nước đã phát triển mạnh mẽ, tăng loại hình và số lượng; tích cực hoạt động tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách nhà nước; khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội… Đặc biệt ngành báo chí Việt Nam ghi nhận sự phát triển của báo mạng với khả năng tích hợp nhiều loại hình báo chí trên một thiết bị truyền thông, tạo ra khả năng to lớn trong truyền tải, thu thận thông tin của các cơ quan báo chí và công chúng.

  Tuy nhiên trong 5 năm qua, còn một phần báo chí Việt Nam có những hạn chế như thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt tôn chỉ, còn thông tin thiếu chính xác; một số cơ quan báo, đài mở thêm chương trình theo hướng xã hội hóa nhưng chưa quản lý chặt chẽ chất lượng… Đó cũng là một số điểm hạn chế mà Ban chấp hành HNB VN khóa VIII tổng kết và đưa ra bàn thảo tại Đại hội lần IX để tìm giải pháp.

  Trong giai đoạn tới đây, 2010-2015, hoạt động của HNB VN sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, có nhiều thuận lợi về vai trò, vị trí trong xã hội. Tuy nhiên các khó khăn tới đây của hoạt động Hội sẽ không ít, trong đó, sự tác động của cơ chế thị trường và xu hướng hội tụ công nghệ thông tin ngày càng sâu sắc làm giảm sút nguồn thu quảng cáo báo chí cũng là tác nhân ảnh hưởng đến hoạt động Hội.

  Một số giải pháp cho hoạt động của HNB VN giai đoạn 2010-2015 được thảo luận trong Đại hội lần này là: Kiện toàn tổ chức, nâng cao công tác Hội; Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị-xã hội, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho hội viên; Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chủ quản các cơ quan báo chí xây dựng quy tắc đạo đức ở từng cơ quan báo chí, tăng cường quản lý hội viên; Mở rộng Giải  báo chí Quốc Gia; Tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ báo chí; Đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội tại Hà Nội vào hoạt động; Tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu và chủ động tham gia, tư vấn với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các chính sách, cơ chế quản lý báo chí; Phát triển văn hóa cho hội viên trên cơ sở đặc điểm của từng vùng, miền…