• Thứ Tư, 11/03/2009 16:34 (GMT+7)

  Xích Bích Đại Chiến: Muốn cát cứ, phải công thành

  Phiên bản Quần Hùng Cát Cứ bắt đầu vào ngày 8/3/2009 sau hơn 1 tuần diễn ra sự kiện Lôi Đài Chiến - nhằm chuẩn bị cho các cuộc công thành đầy gian nan.

  Công thành là hệ thống chiếm vị trí quan trọng trong Tam Quốc Chí online - trò chơi được xây dựng dựa trên bối cảnh thời kỳ tam quốc phân tranh ở Trung Quốc. Đó là trận chiến để chiếm lấy 6 thành trên bản đồ chiến tranh. Những nhân vật nào đã vượt qua level 21 đều có thể tham gia.

  Ở đây xuất hiện 2 khái niệm là "công thành" – tấn công chiếm thành và "thủ thành" – giữ thành mà mình đã chiếm được. Và để chiếm được nhiều thành bạn cần phải có chiến lược và chiến thuật hợp lý.

  Có 6 thành trên bản đồ chiến trường (Thọ Xuân, Vũ Uy, Tiểu Bái, Mạt Lăng, Tương Dương, Nghiệp Quận), chiếm thành bằng công thành. Phương thức tiến hành là đánh bại thành chủ (NPC) ở giữa mỗi thành thì huy hiệu của quân tương ứng sẽ xuất hiện trên đầu mỗi chủ thành (NPC). Quân nào giữ được huy hiệu đến tận khi kết thúc công thành thì quân đó sẽ chiếm được thành. Điều phải chú ý ở đây là thể lực của chủ thành (NPC) bị giảm xuống một mức độ nhất định nào đó thì lúc đó việc tấn công của các nhân vật bình thường trở nên vô tác dụng và chỉ có quân chủ mới có thể tấn công được mà thôi. Công thành chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn là 60 phút.

  Với những người chơi, chỉ thành lập Quân đoàn mới có thể tham gia Công Thành Chiến. Sẽ có 3 nhân vật là Tôn Kiên, Lưu Bị, Tào Tháo là được chủ động thành lập quân đoàn. Các nhân vật này sẽ mời người chơi tham gia quân đoàn của mình. Số người trong mỗi quân đoàn được giới hạn là 60 người. Tuy nhiên, cần lưu ý là 3 nhân vật trên không được tham gia vào quân đoàn của người khác.

  Những nhân vật đã đạt được level 21 có thể di chuyển tới map chiến trường bằng việc sử dụng chiếu thư ra trận, còn những nhân vật đã đạt được lv 60 thì có thể di chuyển tới map chiến trường bằng đạo nhân (NPC) ở làng 1 mỗi nước. Khi bắt đầu Quần Hùng Cát Cứ, ở trên màn hình xuất hiện trận chiến (bên trên) và dòng thông báo về thời gian còn lại (bên dưới). Nếu chiếm được thành, các quân đoàn sẽ hưởng nhiều quyền lợi và phần thưởng như: Thu thuế, trồng trọt…

  Theo NCS Media

  ID: O0903_1