" />
 • Thứ Sáu, 18/11/2005 08:54 (GMT+7)

  ZoneAlarm không hỗ trợ hệ điều hành máy chủ

  Từ khóa: Firewall, kbZoneAlarm
  Câu hỏi :
  Kính gửi quý báo!
  Tôi đang dùng Windows 2000 Advanced Server. Tôi muốn cài phần mềm tường lửa ZoneAlarm, nhưng khi cài đặt thì máy thông báo "This Zone Labs product is not intended to protect server operation systems....". Xin vui lòng chỉ giáo!
   


  Trả lời :

  Như thông báo mà bạn đã cung cấp và cả thông tin từ website www.zonelabs.com, phần mềm ZoneAlarm chỉ chạy trên máy hệ điều hành Windows 98SE/ME/2000 Pro/XP. Máy tính của bạn đang chạy hệ điều hành máy chủ Windows 2000 Advanced Server nên không cài đặt được phần mềm này. Windows 2003 Server thì có tích hợp sẵn firewall.

  Chuyên mục: Bảo mật-virus