• Thứ Năm, 08/01/2004 11:24 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Hỏi: Xin hướng dẫn cách cấu hình IIS, MSSQL 7.0 để tự học ASP và cách chạy SQL script.

  Trả lời :

  Đáp: Bạn không nói rõ là đang dùng HĐH nào vì tùy theo HĐH mà IIS Server và MSSQL Server sẽ khác nhau. Có 2 trường hợp:

  o Nếu bạn dùng Win9x hay WinMe thì chỉ có trình Personal Web Server 4.0 (PSW), đây là bản IIS tối thiểu hóa, nằm trên CD gốc Win98 hay Win98SE (bản full). Để dùng PSW, sau khi cài đặt Windows xong, bạn phải tiến hành cài đặt PSW riêng, quá trình cài đặt rất dễ dàng vì trình setup có dạng đồ họa trực quan như các chương trình khác của Microsoft. Lưu ý là để tránh phiền phức, bạn hãy cài PSW ngay sau khi cài Windows và trước khi cài bất kỳ ứng dụng nào khác. PSW hỗ trợ ASP khá tốt. Sau khi cài đặt xong PSW, bạn hãy cấu hình các website để nó quản lý bằng cách nhấn kép chuột vào icon của PSW ở System Tray để hiển thị cửa sổ "Personal Web Manager", xem và nhớ tên máy (tên Web server mà bạn sẽ truy xuất), nhấn chuột vào icon "Advanced", rồi nhấn button "Add" và khai báo các thông tin về website cần thêm vào. Bạn có thể lặp lại động tác trên nhiều lần, mỗi lần để "add" thêm 1 website mới vào Web server. Về SQL Server, bạn phải tìm đúng CD chứa phiên bản MSSQL Server 7.0 dành cho Win9x hay WinMe và cài nó vào máy, tạo database cần dùng trong trang ASP của bạn trước khi truy xuất Website có chứa trang ASP.

  o Nếu bạn dùng WinNT, Win2000, WinXP thì IIS đầy đủ được tích hợp sẵn trong CD chứa Windows gốc, tùy chế độ cài đặt mà IIS server có được cài đặt không và thành phần nào của nó được cài đặt. Bạn có thể kiểm tra xem thành phần nào của IIS đã được cài đặt và/hoặc cài thêm cho đủ bằng cách vào Control Panel.Add/Remove Windows Components.Internet Information Services.Details, xem từng mục (nhất là mục World Wide Web Service), nếu mục nào cần dùng mà chưa đánh dấu chọn thì hãy đánh dấu để cài thêm. Sau khi cài đặt IIS, bạn hãy cấu hình các website để nó quản lý bằng cách vào Control Panel.Administrative Tools.Internet Information Services. Vào mục Web Sites, xem và nhớ tên máy (tên Web server mà bạn sẽ truy xuất), nhấn phải chuột vào nó rồi chọn mục New.Virtual Directory và điền các thông tin về website mới. Bạn có thể lặp lại động tác trên nhiều lần, mỗi lần để "add" 1 website mới vào webserver. Sau khi đã cấu hình xong các website, bạn có thể thử chạy IE và truy xuất các website vừa tạo ra, nếu bạn đã thao tác đúng thì chắc chắn sẽ truy xuất được các website của mình. Về MSSQL Server, bạn phải tìm đúng CD chứa phiên bản MSSQL Server 7.0 (hay mới hơn) dành cho WinNT để quản lý các database được dùng bởi các trang ASP của bạn.

  o Để chạy SQL script bạn có thể dùng các tiện ích osql hay isql, ví dụ tạo tập tin .bat có câu lệnh như sau: "osql -S ServerName -U LoginName -P password -i c:\script.sql".

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu