• Thứ Hai, 18/10/2004 16:47 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có một file CSDL Access (.MDB) sử dụng các chức năng Security (User and Group Permissions và User Group Accounts). Bây giờ tôi quên mất User and Group Permissions và User Group Accounts nên không thể sửa đổi thiết kế file .MDB. Khi sử dụng chức năng Design cho form thì có thông báo lỗi: "You don't have permission to read 'tên form'...". Tôi đã cố gắng thiết lập lại User and Group Permissions và User Group Accounts thì nhận được thông báo: "The current user account doesn't have permission to convert or enable this database". Vậy tôi phải làm sao?

  Trả lời :
  Về nguyên tắc, thông tin password giúp ta bảo vệ được file Access trước việc truy xuất bất hợp pháp. Ai biết password thì truy xuất được file, ai không biết thì không thể truy xuất file. Tóm lại, bạn phải có trách nhiệm nhớ (lưu giữ trong sổ tay...) password mà mình đã thiết lập cho file Access (hay bất kỳ file nào khác) để mỗi khi muốn truy xuất file đó, bạn sẽ khai báo cho ứng dụng biết mình là chủ nhân hợp pháp của file. Vì một lý do nào đó, bạn quên password thì ứng dụng sẽ coi bạn như bao người truy xuất bất hợp pháp khác và nó sẽ không cho phép bạn truy xuất file nữa.

  Tuy nhiên cũng giống như trong xã hội, có 1 số người chuyên "mày mò" làm lại khóa đã mất và 1 ít trong số họ đã thành công. Thật vậy, hiện nay có 1 số cá nhân và hãng phần mềm đã viết được ứng dụng nhằm giúp ta tìm lại password của file Access (và 1 số kiểu file khác) với độ tin cậy khá cao. Thí dụ phần mềm "Access Password Recovery" được rao bán ở website http://www.intelore.com/access-password-recovery.php. Bạn hãy đọc thông tin về phần mềm này, version cho download miễn phí tại website trên sẽ giúp bạn tìm lại password ngắn (tối đa dùng 2 ký tự).
  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu