• Thứ Hai, 18/10/2004 16:44 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có tải về MySQLDAC nhưng không biết cách dùng. Xin hướng dẫn đoạn code Delphi kết nối với MySQL.

  Trả lời :
  Hiện có nhiều công nghệ quản lý database khác nhau như dBase (FoxPro), Excel, Access, SQL Server, Oracle, MySQL... Để code của ứng dụng không phụ thuộc vào công nghệ quản lý database cụ thể, nhờ đó giảm nhẹ công sức lập trình truy xuất database và ứng dụng sẽ chạy như nhau trên nhiều loại database khác nhau, người ta đã định nghĩa giao tiếp ODBC (open database connectivity) để truy xuất các database khác nhau trên cùng 1 tập các hàm API cố định. Microsoft còn giới thiệu 2 giao tiếp lập trình cao cấp hơn, đó là DAO (Data Access Objects) và ADO (ActiveX Data Objects). Hai giao tiếp lập trình này phục vụ cho lập trình hướng đối tượng và dùng lại giao tiếp ODBC cấp dưới. Có thể nói, giao tiếp lập trình ADO của Microsoft là giao tiếp lập trình truy xuất database dễ dàng nhất hiện nay vì trong đại đa số trường hợp, ta chỉ cần tạo 1 số ít đối tượng trực quan như Connection, RecordSet và DataGrid rồi thiết lập các thuộc tính cho chúng là giải quyết được việc truy xuất database và hiển thị kết quả.

  Tóm lại, nếu bạn dùng 1 trong các giao tiếp ODBC, DAO và ADO để truy xuất database thì đoạn code truy xuất database của bạn sẽ không phụ thuộc vào công nghệ quản lý database nào cả. Tuy nhiên để ứng dụng có thể dùng giao tiếp ODBC truy xuất database của MySQL, bạn cần phải cài đặt driver ODBC cho MySQL. Bạn có thể tham khảo thông tin tại website http://www.viaverio.com/support/virtual/mysql/odbc để biết qui trình cụ thể của việc download driver và cài đặt driver ODBC cho MySQL. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo các câu trả lời tiếp sau để biết một số đoạn code truy xuất database.
   
  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu