• Thứ Tư, 22/06/2005 14:26 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hỏi cách bảo mật file CSDL Access hoặc SQL Server, chỉ cho phép chỉnh sửa thông qua chương trình ứng dụng.

  Trả lời :
   Về bảo mật file CSDL, bạn có thể dùng 1 trong các cấp độ sau (hay dùng tổng hợp chúng cũng được):
   
  1. Bảo mật thông qua ứng dụng của bạn, tuy nhiên ở cấp độ này, việc bảo mật chưa đủ mạnh, vì người dùng có thể truy xuất CSDL trực tiếp không thông qua ứng dụng của bạn.

   2.
  Bảo mật thông qua hệ quản trị CSDL, ở cấp độ này, việc bảo mật đủ mạnh hay không phụ thuộc vào khả năng của từng hệ quản trị CSDL. Thí dụ nếu bạn dùng Access, bạn có thể thiết lập password cho file Access, nhưng nếu người dùng biết định dạng file Access (*.mdb), họ vẫn có thể truy xuất trực tiếp được thông tin trong file Access mà không cần biết password. Nếu bạn dùng SQL Server hay Oracle Server, chúng tôi tin rằng khả năng bảo mật của các hệ quản trị CSDL chuyên nghiệp này đủ mạnh, chỉ có những người dùng có account (username, password) mới có thể truy xuất được database qui định.

   3.
  Bảo mật thông qua HĐH, thí dụ bạn có thể dùng Win2000 (bản Advanced Server) rồi tạo các account sử dụng với các quyền hạn theo yêu cầu. Trước khi chạy được Windows, người dùng buộc phải khai báo đúng account (username, password) thì mới vào được Windows, từ đó mới chạy được ứng dụng truy xuất CSDL của bạn
  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu