• Thứ Ba, 16/01/2007 14:02 (GMT+7)

  Text trong Label chớp tắt liên tục.

  Câu hỏi :
  Trong MS Access, làm thế nào để hàng text trong Label chớp tắt liên tục. 
   

  Trả lời :

  MS Access chuyên về quản lý database, nó không chuyên về giao tiếp với người dùng, do đó trong việc xây dựng form Access, nó chỉ cung cấp một số tối thiểu đối tượng giao tiếp, như Label, TextBox cũng chỉ có khả năng tối thiểu để giao tiếp với người dùng. Hiện đối tượng Label trong form Access chỉ hiển thị chuỗi văn bản cố định, nó không cung cấp khả năng "chớp tắt" nội dung Label, cũng không cho phép thiết lập ảnh nền cho Label. Tóm lại, nếu dùng form Access và đối tượng Label của nó, bạn phải chấp nhận khả năng hiện tại, không thể làm chớp tắt liên tục nội dung của Label.

  Một trong những cách khắc phục vấn đề của bạn là dùng môi trường VB .Net để xây dựng form truy xuất database. Trong môi trường VB .Net, đối tượng Label và các đối tượng giao diện khác có thuộc tính Image để bạn miêu tả ảnh nền hiển thị của nó, nếu bạn đã tạo được ảnh nền dạng GIF động miêu tả nội dung chuỗi chớp tắt, bạn chỉ cần khai báo cho Label dùng file ảnh động này, khi Form hiển thị, ảnh GIF động sẽ chớp tắt nội dung chuỗi y như bạn thiết kế.
   

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu