• Thứ Ba, 15/05/2007 09:16 (GMT+7)

  Chuyển đổi dữ liệu từ Foxpro sang SQL Server

  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn viết chương trình tự động chuyển đổi định kỳ dữ liệu từ Foxpro (dbf) sang SQL Server? Tôi thường dùng C# và .Net.
   

     Trả lời :

  Để viết ứng dụng theo yêu cầu của bạn, cần giải quyết 2 vấn đề thiết yếu sau:

  1. Làm sao để viết hàm (đoạn code) chuyển định dạng từ FoxPro sang SQL Server. Cách dễ dàng, an toàn nhất trong môi trường .Net là dùng các đối tượng ODBC .Net như ODBCConnection... để mở và đọc tuần tự từng record trong file Foxpro rồi ghi (insert) lên table tương ứng trên database do SQL Server quản lý.

  2. Làm sao để kích hoạt đoạn code chuyển định dạng chạy theo định kỳ. Có nhiều phương pháp khác nhau, thí dụ:

   - Viết chương trình tạo 1 timer theo định kỳ qui định, mỗi lần timer đếm xong (timeout) nó sẽ kích hoạt hàm xử lý, hàm xử lý này chính là hàm chuyển định dạng mà bạn viết ở bước 1. Như vậy, sau khi ứng dụng của bạn chạy, theo thời gian cứ đúng định kỳ qui định, timer sẽ gọi hàm chuyển định dạng chạy.

   - Có thể viết ứng dụng chuyển định dạng bình thường rồi dùng tiện ích "Scheduled Tasks" của Windows để lập lịch chạy ứng dụng theo yêu cầu của mình.
   

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu