• Thứ Ba, 21/08/2007 08:55 (GMT+7)

  Access, form hiển thị dữ liệu theo điều kiện

  Câu hỏi :
  Em đang viết chương trình QLNS bằng Access, sau khi truy xuất table database theo 1 điều kiện nào đó, thí dụ như hiển thị những người sinh tháng 4, và kết quả đã được hiển thị lên Form, làm cách nào để lấy những thông tin được hiển thị trên Form đó lưu sang table khác? 

  Trả lời :

  Thường nội dung được hiển thị trên các phần tử giao diện đều được lưu lại bên trong các đối tượng lập trình, do đó nếu muốn truy xuất các thông tin hiển thị này, bạn chỉ cần lập trình duyệt và truy xuất chúng thông qua đối tượng lưu trữ tương ứng. Cụ thể thường người ta dùng đối tượng ADO Recordset để lưu kết quả tìm kiếm trên table database, sau đó hiển thị kết quả lên đối tượng DataGrid. Như vậy muốn lấy các thông tin trong Recordset và lưu sang table khác, bạn chỉ cần duyệt từng record trong Recordset rồi lưu nó vào table khác. Bạn có thể xem phần trả lời của câu hỏi kế tiếp dưới đây liên quan đến việc copy table để biết cụ thể về đoạn code VB thực hiện việc copy thông tin từ table này sang table khác.

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu