• Thứ Hai, 21/01/2008 13:23 (GMT+7)

  Đóng gọi chương trình viết bằng VB.NET, Acces.

  Câu hỏi :

  Tôi muốn viết 1 chương trình bằng VB.NET kết hợp với Access, chương trình sẽ được đóng gói thành 1 bộ setup hoàn chỉnh. Xin hỏi:

   1. Sau một thời gian sử dụng nếu muốn tăng tính năng cho chương trình (thêm form, button, cập nhật database...) thì làm sao xuất ra 1 file *.exe nào đó để cập nhật chương trình.
   2. Với 2 PC trở lên, phát triển chương trình như thế nào để các PC2, 3, 4 có thể dùng chung database trên PC1.
   3. Mỗi tháng dữ liệu tăng khoảng 4000 record, với số lượng như vậy Access có quản lý được không?     Trả lời :
   1. Cách đơn giản để update ứng dụng trên máy của người dùng là cài đè version mới lên version đã có. Cách này đủ dùng cho các ứng dụng đơn giản của bạn, ứng dụng chỉ có 1 file *.exe và 1 file database. Trong trường hợp ứng dụng lớn, bao gồm 1 hay nhiều file *.exe + nhiều file thư viện *.dll, nhiều file database, người ta sẽ cần dùng tiện ích update thông minh, tiện ích này sẽ kiểm tra version của từng file đã cài trên máy người dùng và file tương ứng trên CD chứa version mới, nếu thấy khác nhau thì tiện ích update sẽ copy file mới đè file cũ.
   
  2. Về nguyên tắc, ứng dụng của bạn, sau khi cài trên nhiều máy của người dùng, vẫn có thể truy xuất chung 1 database nằm trên một máy nào đó (không nhất thiết là máy bạn) nếu các máy đó cùng nằm trên cùng một mạng (cục bộ hay Internet). Bạn chỉ cần hiệu chỉnh lại chuỗi ConnectionString trong lệnh tạo cầu nối đến database trong ứng dụng của bạn sao cho ứng dụng biết chính xác địa chỉ của database cần truy xuất.

   3. Nếu mỗi tháng chỉ tăng thêm 4000 record dữ liệu mới thì bạn có thể dùng Access để quản lý vì Access có khả năng quản lý hàng triệu record trong từng bảng dữ liệu. Nếu cần database server mạnh hơn, bạn có thể dùng MySQL, SQL Server hay Oracle Server.
  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu