• Thứ Hai, 18/02/2008 08:02 (GMT+7)

  Add dữ liệu excel vào Foxpro

  Câu hỏi :
  Tôi có dữ liệu trong Excel, nay muốn add dữ liệu này vào dữ liệu của chương trình viết bằng Foxpro. Xin hướng dẫn.


  Trả lời :

  Bạn không nói rõ database mà chương trình viết bằng FoxPro của bạn xử lý thuộc định dạng nào nên chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Ứng dụng viết bằng ngôn ngữ FoxPro (hiện nay là Visual FoxPro) có thể truy xuất database thuộc nhiều công nghệ khác nhau như Excel *.xls, FoxPro *.dbf, Access *.mdb, MySQL, SQL Server, Oracle Server... Nếu đã có database thuộc 1 công nghệ nào đó, bạn có thể để database ở định dạng đó và viết ứng dụng FoxPro truy xuất trực tiếp nó, bạn cũng có thể chuyển database từ định dạng cũ thành định dạng mới (thí dụ, bạn muốn chuyển từng worksheet Excel thành file *.dbf của Foxpro). Hầu hết các tiện ích xử lý database đều cung cấp 2 chức năng export/import để cho phép người dùng chuyển qua lại các định dạng database khác nhau. Thí dụ trong Excel, bạn có thể dùng menu File.Save As, chọn mục "DBF 4" trong listbox "Save As Type" để lưu từng bảng tính Excel có sẵn thành file *.dbf.

  Bạn cũng có thể viết ứng dụng thực hiện việc copy từng table dữ liệu từ database theo công nghệ này thành table dữ liệu trên database khác theo công nghệ bất kỳ. Trong phần trả lời ở các số báo trước, chúng tôi có giới thiệu mã nguồn viết bằng VB 6.0 của chương trình cho phép người dùng copy 1 table từ database này sang database khác bất kể công nghệ nào. Bạn có thể xem lại và liên hệ với tòa soạn TGVT để copy Project VB 6.0 có tên là VBTableCopy.
   

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu