Vậy file XML nên tổ chức như thế nào cho hợp lý.


 

" />