• Thứ Tư, 24/08/2011 15:20 (GMT+7)

  Xuất data từ Access sang Excel, có chuỗi dài hơn 255 ký tự

  Câu hỏi :

  Tôi đã làm theo hướng dẫn xuất data từ table trong Access sang Excel (http://www.pcworld.com.vn/T1223720) nhưng gặp vấn đề field chứa chuỗi dài hơn 255 ký tự chỉ xuất được 255 ký tự. Xin hỏi cách giải quyết.  Trả lời :

  Trước hết, chúng tôi xin nhắc lại phương pháp dùng chức năng Export của Access để xuất data từ 1 table trong database Access sang Excel mà vẫn giữ nguyên định dạng gốc của bảng dữ liệu. Đây là phương pháp đơn giản và dễ dàng nhất. Quy trình điển hình gồm các bước sau:

  1. Chạy Access (cụ thể là version 2003), mở file Access chứa bảng dữ liệu cần xuất sang Excel.

  2. Mở table chứa dữ liệu cần xuất sang Excel.

  3. Chọn menu File.Export... để hiển thị cửa sổ Export... Chọn mục "Microsoft Excel 97-2003 (*.xls)" trong listbox "Save as type", đánh dấu chọn vào checkbox "Save formatted", nhấn chuột vào button "Export All" để xuất sang bảng tính Excel.

  Chúng tôi đã kiểm tra lại chức năng Export của Access 2003 và nhận thấy nó có hạn chế như bạn miêu tả: khi gặp field memo chứa chuỗi dài hơn 255 ký tự, nó chỉ xuất sang Excel có 255 ký tự đầu, phần còn lại bị cắt bỏ. Hạn chế này đã được khắc phục ở các version mới hơn, cụ thể chúng tôi đã thử trên Access 2010 và thấy chức năng Export của nó hoạt động tốt, nó giữ lại đầy đủ chuỗi trong các field memo cho dù rất dài.

  Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu