• Thứ Tư, 11/05/2011 13:42 (GMT+7)

  Ứng dụng CNTT quản lý dữ liệu

  Câu hỏi :

  Tôi làm tại phòng KHTH của bệnh viện nhi Hải Dương mới thành lập, chúng tôi muốn dùng CNTT quản lý dữ liệu thay cho sổ sách giấy tờ, mong nhận được các giải pháp cụ thể của các chuyên gia!  Trả lời :

  Ý tưởng của bạn là rất tiến bộ. Thật vậy, hầu hết các công việc nghiệp vụ đời thường như quản lý nhân viên, bệnh nhân, tài sản,… đều có thể tin học hóa. Hơn nữa, các hệ thống nghiệp vụ chạy trên máy tính thường có nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ thống thủ công truyền thống. Tuy nhiên, theo chúng tôi biết hiện nay nhà nước chưa công nhận toàn bộ hệ thống nghiệp vụ được tin học hóa nào, chúng ta vẫn phải kết hợp cả 2 phía: máy tính và hệ thống tin học hóa sẽ thực hiện hầu hết mọi hoạt động nghiệp vụ, dữ liệu nhập/xuất vẫn phải tồn tại trên giấy tờ, được xác nhận/đóng dấu bởi người có trách nhiệm và được lưu trữ theo qui định pháp luật.

  Do qui trình nghiệp vụ chưa được chuẩn hóa, mỗi cơ quan, bệnh viện có những mức độ, yêu cầu tin học hóa khác nhau nên nếu muốn tin học hóa các công việc nghiệp vụ ở bệnh viện mình, bạn có thể liên hệ một công ty phần mềm uy tín chuyên về quản lý nghiệp vụ để trao đổi, bàn bạc và nhờ họ tư vấn cụ thể về từng bài toán nghiệp vụ cần tin học hóa. Bạn cũng có thể liên hệ các bệnh viện Nhi khác trong nước (số lượng rất ít) để biết mức độ tin học hóa cũng như kinh nghiệm sử dụng các hệ thống tin học hóa của họ.