• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:44 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Xin hỏi “Disk boot sector” là gì? ổ cứng Maxtor 4.3GB, đã từng bị virus boot, đã format cấp thấp, gần đây sau khi cài Win Me, khởi động lại máy hiện lên dòng chữ: “disk boot sector will be modified, click “y” to accept, any key to abort ...”. Xin cho biết nguyên nhân và cách khắc phục.

    Trả lời :

    Disk boot sector là 1 sector đặc biệt nằm ở đầu mỗi partition đĩa, nó chứa các thông tin hoạt động của partition tương ứng (độ lớn, sector bắt đầu và kết thúc partition, ...) và trình bootstrap HĐH trên partition đó. Đây là nơi mà các boot virus sẽ hiệu chỉnh lại nội dung. Để cấm việc hiệu chỉnh sector này bởi các ứng dụng (chủ yếu là virus), thường BIOS của các máy đời mới đều có chức năng bảo vệ boot sector, bất kỳ ứng dụng nào muốn hiệu chỉnh nội dung đĩa đều phải nhờ BIOS làm và BIOS sẽ kiểm tra, nếu sector bị hiệu chỉnh là boot sector thì nó sẽ hiển thị thông báo như bạn trình bày để người dùng biết và quyết định. Bạn có thể cho phép/cấm chức năng bảo vệ này của BIOS bằng cách vào BIOS Setup rồi thay đổi theo yêu cầu. Lưu ý rằng, việc bảo vệ boot sector cũng có thể được thực hiện bởi ứng dụng.

    Chuyên mục: Hệ thống