• Thứ Ba, 16/12/2003 13:30 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  - Khi cài đặt chương trình bị thông báo lỗi “EMS is not avaiable” mặc dù đã cài lệnh “Device=emm386.exe” trong tệp “config.sys” theo chỉ dẫn. - Máy P4 1.5Ghz, cài phần mềm giả lập PLAYSTATION _convertVGS và chạy thì máy chỉ thông báo “require Pentium II 300 or later” và “Exit”, nhưng khi đem sang máy khác dùng PIII 866 vẫn chạy được bình thường. Các phần mềm khác vẫn chạy tốt

  Trả lời :

  Để dùng bộ nhớ mở rộng EMS trên các máy thông thường, bạn cần phải chạy trình quản lý bộ nhớ nới rộng XMS bằng cách khai báo trước lệnh “device=himem.sys” trong file config.sys rồi mới khai báo lệnh “device=emm386.exe”. Lưu ý cần khai báo rõ ràng đường dẫn của 2 file himem.sys và emm386.exe nếu 2 file này không nằm trong thư mục gốc của đĩa boot và thêm lệnh “DOS=UMB, HIGH” vào sau lệnh “device=emm386.exe” để DOS cố gắng nạp các thành phần HĐH lên vùng bộ nhớ cao hầu dành chỗ lớn nhất cho chương trình ứng dụng.

  Để kiểm tra xem himem.sys và emm386.exe cùng các thành phần khác đã chạy chưa, bạn nên dùng lệnh “mem /c/p” để thấy tình trạng bộ nhớ của máy.

  Trường hợp phần mềm PLAYSTATION _convertVGS không chạy được trên máy bạn và báo lỗi “require PentiumII 300 or later” thì có thể phần mềm này dùng giải thuật nhận dạng loại CPU chưa tốt nên không biết loại CPU P4 (được sản xuất sau khi phần mềm được viết)

  Chuyên mục: Hệ thống