• Thứ Năm, 03/03/2005 16:07 (GMT+7)

  Câu hỏi :
   Trong Redhat Linux 10, hệ thống font chữ nằm ở đâu? Làm sao để dùng được font tiếng Việt?


  Trả lời :
   Qui trình kỹ thuật để quản lý font chữ trong Redhat 10 cũng giống với Redhat 9. Cũng giống như nhiều hệ điều hành khác, Redhat cho phép người dùng chứa các file font ở nhiều thư mục khác nhau (để dễ dàng quản lý theo nhóm font), các thư mục này sẽ được khai báo trong file quản lý font tên /etc/fonts/font.conf (bằng tag <dir>) và /etc/X11/fs/config (bằng lệnh catalog=).

   Qui trình điển hình để thêm font TrueType của người dùng 1 cách thủ công vào Redhat như sau:

   1. Mở 1 cửa sổ lệnh "Terminal" bằng lệnh Start.System Tools.Terminal.

   2. Tạo 1 thư mục mới, copy các file font TrueType mới vào thư mục vừa tạo (thí dụ /export/Winfonts).

   3. Dùng lệnh "cd /export/Winfonts" để chuyển thư mục working về thư mục vừa tạo.

   4. Dùng lệnh "ttmkfdir" để tạo file index các font trong thư mục hiện hành (file fonts.scale).

   5. Chạy trình soạn thảo văn bản nào đó (vd: Kwrite), mở file /etc/X11/fs/config, tìm lệnh "catalogue=" và thêm thư mục mới vào danh sách các thư mục font mà lệnh catalogue đang quản lý, lưu lại kết quả.

   6. Chạy trình soạn thảo văn bản nào đó (Kwrite), mở file /etc/fonts/font.conf, tìm danh sách các tag <dir> và thêm 1 tag "<dir>/export/Windows</dir>" miêu tả thư mục mới vào danh sách các tag <dir> đang quản lý, lưu lại kết quả.

   7. Khởi động lại máy, từ đây các ứng dụng sẽ cho phép dùng các font trong thư mục mới của bạn.

   Xin lưu ý, các font đi kèm theo Linux thường chưa hỗ trợ đầy đủ bản mã Unicode tiếng Việt. Để có nhiều font chữ Việt Unicode và đơn giản hóa qui trình thêm font tiếng Việt, bạn có thể dùng hệ hỗ trợ tiếng Việt tổng quát hóa GSVBK for Linux, trình cài đặt của hệ GSVBK sẽ tự động cài đặt vào Linux khoảng 200 font chữ Việt mới.
  Chuyên mục: Hệ thống