• Thứ Tư, 17/05/2006 09:34 (GMT+7)

  Thông tin thêm về bài viết tr.128/11/2003

  Câu hỏi :
  Máy cài 2 HĐH WinXP (ổ C:) và Win98 (ổ D:\), thực hành theo bài viết Windows trong số  báo tháng 11/2003 (tr.128): khởi chạy hộp Run trên thanh Quick launch, làm theo hướng dẫn gõ đúng đoạn mã và lưu lại tập tin là run.js, nhưng khi nhấn chuột vào thì nó không chạy hộp thoại Run mà lại bung cửa sổ chương trình Macromedia Dreamweaver MX. Điều này chỉ xảy ra khi thực hiện trên Win98, còn WinXP thì chạy tốt. Tôi đã thử khắc phục theo hướng dẫn của bài viết, vào Properties -> tab shortcut -> nhấn vào chỗ bắt đầu của target, gõ Wscript.exe, nhưng lại không thấy mục này trong Properties. Có phải HĐH này thiếu tập tin gì không?


  Trả lời :
  File *.js mà bạn trình bày là file chứa chương trình được viết bằng ngôn ngữ kịch bản Jscript. Microsoft có cung cấp tiện ích Wscript.exe để chạy các file *.js, trên Win9x, tiện ích này thường được chứa ở thư mục Windows. Hiện tượng nhấn đúp chuột vào file *.js mà thấy chương trình Macromedia Dreamweaver MX chạy là do trên Win9x bạn đã cài đặt và thiết lập cho ứng dụng này xử lý các file có phần nới rộng *.js. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần:

  - kiểm tra xem còn file Wscript.exe trên máy không bằng cách vào thư mục c:\windows (hay c:\windows\system) và duyệt tìm file này. Nếu thấy file vẫn còn tồn tại, bạn hãy thử xem nó còn hoạt động tốt không bằng cách chọn menu Start.Run rồi nhập hàng lệnh "wscript c:\run.js" (giả sử file run.js được chứa ở thư mục gốc ổ C).
  - nếu file wscript.exe vẫn còn và hoạt động tốt, bạn hãy thiết lập lại cho file này xử lý các file có phần nới rộng *.js. Có nhiều cách để thực hiện điều này, 1 trong các cách đó là dùng trình duyệt file Windows Explorer, duyệt tìm đến file run.js của bạn, nhấn phải chuột lên nó, chọn mục Properties để hiển thị cửa sổ thuộc tính của file run.js. Trên cửa sổ thuộc tính, bạn chọn tab General, nhấn Change kết hợp với mục Open with rồi duyệt tìm file wscript.exe để chọn nó, sau cùng nhấn Apply và Ok để từ đây, mỗi lần bạn nhấn đúp chuột vào bất kỳ file *.js nào, máy sẽ chạy trình wscript.exe để xử lý.
  Chuyên mục: Hệ thống