Tôi làm đĩa Boot, nội dung của file config.sys và autoexec.bat như sau:

1. Nội dung file Config.sys
[MENU]
Menuitem=DOS, DOS
Menuitem=NC, NC HO TRO NTFS
Menuitem=GHOST, GHOST 11.0
[DOS]
[NC]
[GHOST]

2. Nội dung file Autoexec.bat
:NC
X:\BOOTCD\NC\nc.exe
Goto DOS
:GHOST
x:\BOOTCD\GHOST\Ghost.exe
GOTO DOS
: DOS
X:

trong đó X: là tên ổ đĩa CD. Sau khi khởi động và đã vào NC hoặc Ghost rồi, tôi muốn bấm chữ "M" để trở về menu chính (menu gốc) giống như đĩa Hiren's Boot thì cần bổ sung lệnh trong autoexec.bat và config.sys như thế nào? và cần những file gì?

" />
 • Thứ Bảy, 04/12/2010 07:24 (GMT+7)

  Tạo phím tắt hiển thị menu hệ thống

  Câu hỏi :

  Tôi làm đĩa Boot, nội dung của file config.sys và autoexec.bat như sau:

  1. Nội dung file Config.sys
  [MENU]
  Menuitem=DOS, DOS
  Menuitem=NC, NC HO TRO NTFS
  Menuitem=GHOST, GHOST 11.0
  [DOS]
  [NC]
  [GHOST]

  2. Nội dung file Autoexec.bat
  :NC
  X:\BOOTCD\NC\nc.exe
  Goto DOS
  :GHOST
  x:\BOOTCD\GHOST\Ghost.exe
  GOTO DOS
  : DOS
  X:

  trong đó X: là tên ổ đĩa CD. Sau khi khởi động và đã vào NC hoặc Ghost rồi, tôi muốn bấm chữ "M" để trở về menu chính (menu gốc) giống như đĩa Hiren's Boot thì cần bổ sung lệnh trong autoexec.bat và config.sys như thế nào? và cần những file gì?  Trả lời :

  Bạn có thể đặc tả hệ thống cây phân cấp chứa các khả năng boot đĩa khác nhau thông qua việc đặc tả section [menu] trong file config.sys. Thật vậy, section [menu] trong file config.sys chứa nhiều phần tử con, mỗi phần tử con có thể là submenu để miêu tả menu con hay Menuitem để miêu tả 1 chức năng chạy cụ thể. Bạn có thể quay về menu gốc từ bất kỳ menu con ở mức nào bằng cách khai báo 1 phần tử submenu trong nó có dạng sau:
  submenu=MENU, Quay về menu gốc

  Trong trường hợp người dùng chọn 1 option để thực hiện chức năng tương ứng (thí dụ chạy NC hay Ghost...) thì đoạn lệnh tương ứng của option này được khai báo trong file autoexec.bat sẽ chạy, sau khi chạy xong đoạn script thì HĐH sẽ hiển thị prompt thông báo và chờ người dùng làm việc với HĐH theo cơ chế nhập từng hàng lệnh khi cần thi hành nó.

  Việc CD Hiren's Boot cho phép ấn phím "M" để hiển thị menu lệnh là chuyện khác. Thật vậy khi bạn ấn phím M khi boot xong đĩa CD Hiren's Boot, máy không hề quay về menu gốc trong file config.sys, nó chỉ chạy 1 tiện ích đặc biệt có tên là pcms.com. Chính tiện ích này hiển thị và xử lý menu thông qua các file cấu hình dạng *.pcm. Nếu bạn để ý kỹ, danh sách menu được hiển thị bởi pcms không giống với menu do config.sys đặc tả.

  Chuyên mục: Hệ thống