• Thứ Bảy, 25/06/2011 08:06 (GMT+7)

  Không chạy được Hiren và MiniXP từ USB

  Câu hỏi :

  Sử dụng HP Format và Grub4DOS, tôi đã format được usb và đã boot được. Nhưng khi chọn menu Hiren hoặc MiniXP thì bị báo lỗi: Booting Start Hiren's BootCD
  find --set --root /HBCD/boot.gz
  Error 15: File not found...  Trả lời :

  Với câu báo lỗi như bạn miêu tả, chúng tôi có thể kết luận là đĩa USB của bạn không có chứa file \HBCD\boot.gz. Đây là file ảnh chứa các file phục vụ boot máy từ version Hiren 9.7 tới version mới nhất là 12. Vậy bạn hãy kiểm tra lại nội dung đĩa USB boot của bạn xem có thư mục HBCD và trong thư mục này có chứa file boot.gz không. Nếu chưa có thì bạn hãy tạo lại thư mục HBCD cho USB bằng cách "extract" nó từ file ảnh Hiren.iso.

  Lưu ý rằng để tạo USB boot theo CD Hiren's, bạn cần các tiện ích sau đây: 1. HP USB Disk Storage Format, 2. Grub4DOS, 3. UltraISO.

  Qui trình điển hình để tạo 1 USB boot theo đĩa CD Hiren là:

  1. Gắn USB vào chấu cắm USB của máy, chạy trình "HP USB Disk Storage Format", chọn mục USB ở listbox Device, chọn mục FAT hay FAT32 ở listbox "File System", nhập tên nhận dạng ổ USB vào textbox "Volume Label", bỏ chọn các checkbox trong nhóm "Format options", click button Start để format đĩa USB có khả năng boot được.

  2. chạy tiện ích grubinst_gui.exe, chọn ổ USB trong listbox Disk, chọn mục "Whole disk (MBR)" trong listbox "Part List", click button Install để cài đặt module "grub" có chức năng quản lý boot đĩa USB.

  3. Copy 2 file grldr và menu.lst từ thư mục ứng dụng Grub4DOS vào thư mục gốc của ổ USB.

  4. Nếu bạn có đĩa CD boot Hiren, hãy để CD này vào ổ CD, copy thư mục HBCD từ CD vào ổ USB. Nếu bạn chỉ có file ảnh CD, chạy tiện ích UltraISO, chọn menu File.Open để mở file ảnh của CD Hiren (version mới nhất là 12 nằm trên file Hiren's.BootCD.12.0.iso), nội dung của file ảnh sẽ hiển thị trong cửa sổ bên phải, chọn thư mục HBCD, chọn button Extract để "extract" thư mục này vào ổ USB.

  Sau khi hoàn thành 4 bước trên, bạn có thể boot lại máy, vào ROM BIOS Setup để thiết lập thiết bị boot là USB-HDD rồi tiếp tục boot máy, nếu không có gì bất thường, máy sẽ boot được từ ổ USB.

  Chuyên mục: Hệ thống