• Thứ Hai, 04/07/2011 07:50 (GMT+7)

  Thay đổi trang chủ trong Internet Explorer

  Câu hỏi :

  Xin hỏi, tôi muốn thay đổi trang chủ trong Internet Explorer, nhưng khi chọn menu Tools.Internet options thì phần home page bị mờ đi, nên tôi không thể thay đổi trang chủ được.  Trả lời :

  Hiện tượng textbox nhập trang homepage của trình duyệt IE bị mờ là do ai đó (có thể là người, có thể là module add-ins được cài vào IE hay là malware nào đó) đã khóa nó. Để mở lại textbox này, bạn có thể tiến hành các thao tác sau:

  - Chọn menu Start.Run, nhập vào regedit (tên tiện ích hiệu chỉnh thông số cấu hình Windows) rồi click chuột vào button OK để chạy tiện ích này.

  - Dời chuột đến mục HKEY_LOCAL_MACHINE, mở rộng tuần tự các mục con sau đây: \Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

  - Chọn mục Control Panel để hiển thị nội dung của nó lên listbox bên phải.

  - Dời chuột và ấn phải chuột vào vị trí trống thích hợp trong listbox bên phải, chọn option New.Dword value, nhập vào tên mới là HomePage.

  - Ấn phải chuột vào mục HomePage mới tạo được, chọn option Modify để hiển thị cửa sổ hiệu chỉnh, sửa giá trị "Value data" hiện hành là 1 (khóa) thành 0 (mở khóa textbox nhập homepage).

  - kiểm tra xem có mục HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel không. Nếu có hãy tiến hành các bứơc như trên để hiệu chỉnh lại giá trị của nó về 0.

  - Đóng cửa sổ tiện ích regedit lại, đóng các cửa sổ IE đang mở (nếu có) rồi chạy lại IE, nếu vào chức năng Tools.Internet Options, bạn sẽ thấy textbox homepage đã được mở.

  Chuyên mục: Hệ thống