• Thứ Tư, 24/12/2003 10:19 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn viết chương trình in hóa đơn chi tiết có thể in được 1 bản in dài không bị ngắt trang (in giấy in liên tục).

  Trả lời :
   

  Nếu bạn muốn điều khiển máy in hoạt động theo 1 cách đặc biệt của mình, bạn cần nắm vững các lệnh điều khiển máy in thông qua giao thức (protocol) của máy in, thí dụ các máy in kim LQ Epson sẽ hiểu tập lệnh trong giao thức ESC P2, danh sách chi tiết các lệnh này được trình bày trong tài liệu kèm theo máy in. Thí dụ máy in chỉ kéo giấy sang trang khi nhận được ký tự điều khiển Ctrl-L (mã 12), chỉ xuống hàng khi nhận ký tự LF (mã 10),... Chương trình của bạn không nên dùng bất kỳ thư viện quản lý máy in trung gian nào mà hãy giao tiếp trực tiếp với máy in, gởi các lệnh trong giao thức để điều khiển máy in theo ý muốn của mình.

  Chuyên mục: In ấn