• Thứ Sáu, 12/09/2003 15:32 (GMT+7)

  Mã PIN là gì?

  Câu hỏi :
  Mã PIN (Số nhận diện cá nhân) bảo vệ SIM card không bị sử dụng mà không được phép của bạn. Mã PIN đưực cấp khi bạn mua SIM card. Khi bạn để máy ở chế độ yêu cầu mã PIN, mỗi lần mở máy, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

  Trả lời :
  Mã PIN (Số nhận diện cá nhân) bảo vệ SIM card không bị sử dụng mà không được phép của bạn. Mã PIN đưực cấp khi bạn mua SIM card. Khi bạn để máy ở chế độ yêu cầu mã PIN, mỗi lần mở máy, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.
  Chuyên mục: Internet