• Thứ Sáu, 12/09/2003 15:32 (GMT+7)

  Mã PIN là gì?

  Lượt xem 5879
  Đánh giá

  Câu hỏi :
  Mã PIN (Số nhận diện cá nhân) bảo vệ SIM card không bị sử dụng mà không được phép của bạn. Mã PIN đưực cấp khi bạn mua SIM card. Khi bạn để máy ở chế độ yêu cầu mã PIN, mỗi lần mở máy, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

  Trả lời :
  Mã PIN (Số nhận diện cá nhân) bảo vệ SIM card không bị sử dụng mà không được phép của bạn. Mã PIN đưực cấp khi bạn mua SIM card. Khi bạn để máy ở chế độ yêu cầu mã PIN, mỗi lần mở máy, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.
  Ý kiến phản hồi và bình luận      Gởi ý kiến của bạn ?
  Chuyên mục: Internet