• Thứ Ba, 23/12/2003 11:19 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Cách giấu các HTML Code của các file *.htm để người dùng không thấy được các đoạn mã HTML đó?

  Trả lời :

  Về nguyên tắc không có cách nào để giấu các tag HTML và các đoạn mã client script kèm theo trong trang Web. Để giấu các đoạn code trong trang Web, bạn không thể dùng client script mà phải thay đổi công nghệ khác, bạn có thể dùng các công nghệ như  ActiveX Control, ASP, Servlet/JSP, ...

  Applet Java và ActiveX Control là những linh kiện phần mềm được viết sẵn, bạn có thể nhúng chúng vào trang Web của mình để nhờ chúng thực hiện các chức năng nào đó.

  ASP (ActiveX Server Page), JSP (Java Server Page) là những trang Web có nhúng những đoạn script (y như đoạn script chạy trên máy client), nhưng những đoạn script này được qui định chạy ở server chứ không được download về máy client.

  Chi tiết về những công nghệ ActiveX Control, ASP được trình bày trong CD-ROM MSDN. Chi tiết về những công nghệ Servlet/JSP được trình bày trong các tài liệu lập trình Java.

  Chuyên mục: Internet